English A A A A A
Illustrasjon - artikkelbilde - kommunevåpen på hvit bakgrunn

Koronarelatert informasjon

Her finner du informasjon om anbefalinger, restriksjoner, vaksinering og smitte.

Tiltak og anbefalinger

Nasjonale tiltak

Gjeldende fra og med lørdag 12. februar klokken 10.00.

På regjeringens nettsider finner du de siste oppdateringene, fra 12. februar.

Generelle råd til befolkningen

 • Praktiser god hånd- og hostehygiene.
 • Følg koronavaksinasjonsprogrammet.
 • Test deg ved symptomer. Barn i barnehagealder og skoleelever er unntatt. Det er ikke lenger nødvendig å teste deg dersom du ikke har symptomer selv om du har nærkontakter som er smittet.
 • Hold deg hjemme ved nyoppståtte luftveissymptomer dersom du føler deg syk. Du bør bli hjemme til formen er god, og du har vært feberfri i 24 timer. Milde restsymptomer som rennende nese, snørr, heshet og noe hoste er greit.
 • Ved positiv koronatest, hold deg hjemme i fire dager fra symptomstart eller fra dagen for positiv test for dem uten symptomer. Barn i barnehagealder og skoleelever er unntatt testing, men anbefales å holde seg hjemme dersom de er syke. De kan gå på skole og barnehage når de har vært feberfrie i 24 timer.
 • Ta kontakt med legen din dersom du er bekymret for egen helse eller for barnet ditt.

Råd til risikogrupper og uvaksinerte

 • Personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp og uvaksinerte voksne må selv vurdere risiko for smitte og egen risiko for alvorlig sykdomsforløp av koronavirus mot behovet for kontakt med andre.
 • Det å holde seg unna store ansamlinger, eventuelt bruke munnbind kan vurderes i perioder med mye smitte. Det er likevel viktig ikke å isolere seg og fortsette med noe sosial kontakt.
 • Personer i risikogruppene er stort sett godt beskyttet mot alvorlig sykdom hvis de følger råd om å vaksinere seg, slik at de kan leve som andre og følge de samme smittevernrådene som andre.
 • Personer med høy risiko for alvorlig sykdom anbefales å rådføre seg med egen lege om risiko og nødvendigheten av skjerming i perioder med mye smitte. Les mer om risikogrupper på FHI sine nettsider.

Avstand og sosial kontakt

 • Hold avstand til andre hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer; spesielt til personer i risikogrupper.
 • Ved fødsel og alvorlig sykdom, bør sykehus og kommunale institusjoner tilrettelegge for besøk, også for pårørende og ledsagere som har testet positivt for koronaviruset.

Munnbind

 • Forskriftsfestet krav om munnbind oppheves.
 • Det anbefales bruk av munnbind i nærkontakt med personer i risikogrupper dersom du har forkjølelses/luftveissymptomer.
 • Personer i risikogrupper og uvaksinerte anbefales å bruke munnbind ute blant folk i perioder med mye smitte hvis det er vanskelig å holde avstand til andre.

Testing

 • Det anbefales test for koronavirus ved nyoppståtte luftveissymptomer hos voksne. Testing av personer uten symptomer anbefales ikke. Barn med symptomer trenger ikke lenger å teste seg.
 • Ved positiv selvtest hjemme, bør den enkelte registrere dette i kommunens smittesporingssystem. En positiv selvtest registreres ikke på helsenorge.no, og vises ikke i koronasertifikatet.
 • En positiv selvtest bør bekreftes med test på teststasjon for personer som er ufullstendig vaksinert, det vil si mangler oppfriskningsdose. For personer som har fått oppfriskningsdose (booster) eller er grunnvaksinert og deretter har gjennomgått koronasykdom siste tre måneder er det ikke nødvendig med bekreftende test.
 • De fleste vil teste positivt rundt symptomstart. I noen tilfeller kan det ta noe lengre tid fra den smittede får symptomer til selvtesten viser at en er smittet. Ved vedvarende symptomer og negativ selvtest anbefales det at en tar ny test to til tre dager senere.
 • Bare de med symtomer skal teste seg. Her kan du lese artikkelen på regjeringens nettsider.

Isolasjon

 • Forskriftsfestet krav til isolasjon oppheves og erstattes med en anbefaling om at voksne som er bekreftet smittet med koronavirus holder seg hjemme i fire døgn fra symptomstart og uansett til de har vært feberfri i ett døgn.
 • Dersom det av hensyn til drift er nødvendig at noen smittede møter på jobb, finnes det egne smittevernfaglige råd om hvordan dette kan gjennomføres. Se FHI sine nettsider.
 • Anbefalingen om å holde seg hjemme i fire døgn gjelder ikke for barn i barnehagealder og skoleelever, som kun anbefales å holde seg hjemme dersom de er syke.

Smittesporing

 • Det er ikke lengre anbefaling om at personer som er smittet med koronaviruset skal informere øvrige nærkontakter.
 • Kommunal smittesporing kan være aktuelt i enkelte situasjoner, eksempelvis som bistand ved utbrudd i kommunale institusjoner.

Karantene

 • Ble avviklet 1. februar, mot test-regime.

Skoler, barnehager og SFO 

 • Påbudet om smittevernfaglig forsvarlig drift i koronaforskriften oppheves og dermed trafikklysmodellen.
 • Det anbefales normal drift i henhold til smittevernanbefalinger til befolkningen.
 • Det vil fortsatt gjelde et krav om smittevern i skoler og barnehager, jf. forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. og som setter krav om å at virksomheten skal planlegges drives og avvikles slik at smittsomme sykdommer forebygges. Det vil fortsatt være spesifikke råd for barnehager og skoler knyttet til korona i koronaveilederen på FHI.
 • Arbeidsgiver anbefales å legge arbeidsforholdene til rette ved utdanningsinstitusjoner slik at risikogrupper har nødvendig fleksibilitet i hverdagen.
 • Råd til arbeidsplasser og virksomheter (FHI) vil være dekkende for smittevernråd til ansatte. Spesifikke smittevernråd knyttet til barnehager og skoler ivaretas med informasjon i koronaveilederen på FHI, under Råd om smittevern i skoler og barnehager.
 • Trafikklysmodellen videreføres som en beredskapsveileder som angir anbefalte kontaktreduserende tiltak når smittesituasjonen i kommunen gjør at det er nødvendig og forholdsmessig med smitteverntiltak i skoler og barnehager. Kommunen kan beslutte å bruke trafikklysmodellen dersom vilkårene i smittevernloven er oppfylt.
 • En mer normal skole- og barnehagehverdag. Her kan du lese artikkelen på regjeringens nettsider.

Universitet, høyskoler og fagskoler

 • Påbudet om smittevernfaglig forsvarlig drift i koronaforskriften oppheves.
 • Det gjelder imidlertid fortsatt krav til smittevernfaglig forsvarlig drift etter forskrift om miljørettet helsevern, som gjelder for alle virksomheter, og som setter krav til at virksomheten skal planlegges drives og avvikles slik at smittsomme sykdommer forebygges.
 • Det anbefales normal drift i henhold til smittevernanbefalinger til befolkningen.
 • Arbeidsgiver anbefales å legge arbeidsforholdene til rette ved utdanningsinstitusjoner for risikogrupper.

Arbeidsliv

 • Det anbefales normal drift i henhold til smittevernanbefalinger til befolkningen.
 • Arbeidsgivere må selv vurdere behovet for å begrense smitten og gi retningslinjer for sine ansatte. Det er viktig at man på arbeidsplasser legger arbeidsforholdene til rette for risikogrupper.

Arrangementer og sammenkomster

 • Forskriftsfestet krav om smittevernfaglig forsvarlig drift i koronaforskriften oppheves. Det innebærer at det ikke lenger er noen særlige krav til arrangører knyttet til størrelse på arrangement/sammenkomster eller krav til å legge til rette for avstand.
 • Det gjelder imidlertid fortsatt krav til smittevern etter forskrift om miljørettet helsevern, som gjelder for alle virksomheter, og som peker på at virksomheten skal planlegges drives og avvikles slik at smittsomme sykdommer forebygges.
 • Det anbefales normal drift i henhold til smittevernanbefalinger til befolkningen.

Serveringssteder og andre virksomheter

 • Forskriftsfestet krav om smittevernfaglig forsvarlig drift i koronaforskriften til serveringssteder og andre virksomheter oppheves.
 • Ingen begrensninger knyttet til hvilke aktiviteter som kan gjennomføres eller avstand.
 • Det anbefales normal drift i henhold til smittevernanbefalinger til befolkningen.
 • Det gjelder imidlertid fortsatt krav til smittevernfaglig forsvarlig drift for alle virksomheter etter forskrift om miljørettet helsevern. Virksomheten skal planlegges, drives og avvikles slik at smittsomme sykdommer forebygges.

Innreise

 • Forskriftsfestede krav om negativ test før innreise og krav til innreiseregistering oppheves.
 • Forskriftsfestet krav om testing før avreise til og etter ankomst Svalbard vil foreløpig videreføres. Det samme gjelder forbud mot internasjonale charterflygninger til Svalbard.

Testing

Du trenger ikke lenger teste deg for korona

Da det ikke lenger er påkrevd å teste seg for korona, nedskaleres teststasjonen i Reidar Jenssensgt 9, i løpet av april måned. Fra mai måned kan innbyggere som ønsker det, hente hurtigtester på servicetorget i Hommelvik i åpningstiden mandag til fredag fra klokken 10.00 til 14.00. Hurtigtestene er gratis. Dersom du tester positivt for korona, må du ikke lenger registrere denne testen.

Dersom du har behov for å ta PCR-test, kan du gjøre dette på mandager. Ledige timer finner du på helsenorge.no.

Skal du ut å reise og lurer på hvilke krav som gjelder?

Dersom du skal ut å reise og er i tvil om hvilke regler som gjelder, kan det være smart å laste ned appen Reiseklar som er anbefalt fra Folkehelseinstituttet.  

Ved reise utenlands krever enkelte land en PCR test i tillegg til et gyldig koronasertifikat, før innreise. En slik test må tas hos private aktører.  

Har du behov for å bli testet i forbindelse med reise utenlands, kan du teste deg med PCR- test på Malvik kommunes teststasjon.

Malvik kommune kan imidlertid ikke garantere for at svaret på testen foreligger innenfor det som er kravet fra nasjonale myndigheter. Vi anbefaler derfor at innbyggere som skal ut og reise bestiller test hos privat aktør. Kostnaden må den enkelte dekke selv.

Vaksinering

Bestille time for vaksinering

Hvis du enda ikke har fått koronavaksine, eller skal ta ny dose, bestiller du dette ved å logge inn på helsenorge.no.
Hvis du ikke kan bestille time på nett, ta kontakt på med servicetorget på 73 97 20 00. Ledige timer finner du ved å logge inn med din egen bruker på helsenorge.no.

Det blir ikke lenger sendt ut innkalling til vaksinering av første vaksinedose, dette må bestilles av hver enkelt. Du må også huske å bestille time til gjenstående vaksineringer.

Hvor foregår vaksineringen?

Vaksineringen foregår i Reidar Jenssens gate 9, i Hommelvik. 

Har kommunen et vaksinasjonstilbud for barn og unge i alderen 5 til 11 år?

Ja. Malvik kommune har et vaksinasjonstilbud for barn og unge født fra og med 2016 til og med 2010. Barn som har fylt 5 år, kan nå koronavaksineres, hvis foreldre/foresatte ønsker det. 

Barn i alderen 5 til 11 år kan vaksineres med både dose en og dose to dersom de foresatte ønsker det. 
FHI har vurdert at vaksinasjon av denne aldersgruppen kan ha positiv nytte. Samtidig er nytten begrenset, da risikoen for alvorlig sykdom er svært lav. Barn og unge vil også kunne få bred og varig beskyttelse, hvis de blir smittet av koronaviruset. FHI mener samtidig at det er riktig at de som denne aldersgruppen får et tilbud om å ta vaksinen. 

Det er mindre erfaring med koronavaksinering av barn i alderen 5 til 11 år enn det er for de andre aldersgruppene som tilbys koronavaksine. FHI kan ikke utelukke hittil ukjente bivirkninger for denne aldersgruppen, sjeldne bivirkninger, eller bivirkninger som kommer til syne lenge etter vaksinering. 

Vaksinering er særlig aktuelt for: 

 • barn med kroniske sykdommer 
 • familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse 
 • barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en svært utsatt situasjon 

For de som velger vaksine, vurderer FHI at én dose er det som gir best nytte-ulempebalanse i denne aldersgruppen. Hvis dose to gis, er det en fordel med et langt intervall på mer enn 12 uker etter første dose. 

FHI har vurdert at samfunnsnytten ved vaksinasjon av barn ikke bør vektlegges like sterkt som den individuelle nytten. 

Vaksinasjon av barn fra 5 til 11 år, og andre dose til aldersgruppen 12 til 15 år kan ha en viss effekt på smittespredningen. Samtidig ser det ut som at vaksinens effekt mot omikronvarianten, ser ut til å være lavere og ha kortere varighet enn mot tidligere virusvarianter. Derfor vil effekten på smittespredning av å vaksinere hele barnebefolkningen være begrenset, når smitten likevel spres blant vaksinerte.

Hvordan bestille vaksinetime?

Du kan bestille time ved å sende melding via helsenorge.no, eller ring servicetorget på 73 97 20 00.

Du kan lese mer om vaksinasjonstibudet til barn og ungdom på fhi.no.

Samtykkeskjema for personer under 16 år

Det er viktig at begge foreldre har signert samtykkeskjema for vaksinering av barn og ungdom, og at dette blir tatt med til vaksinelokalet.
Samtykkeskjemaet finner du på fhi.no

Hvem kan få oppfriskningsdose, fjerde dose?

Personer med alvorlig svekket immunforsvar grunnet sykdom eller bruk av immundempende medikamenter har generelt dårligere respons på vaksiner sammenliknet med friske personer. I tillegg har disse pasientgruppene høyere risiko for å bli alvorlig syke dersom de blir smittet med koronaviruset. Personer med alvorlig svekket immunforsvar er derfor anbefalt en ekstra tredje vaksinedose i sin grunnvaksinasjonsserie.

I november ble anbefalingen om oppfriskningsdose utvidet til å også omfatte de med alvorlig svekket immunforsvar. De anbefales oppfriskingsdosen minimum tre måneder etter siste dose i grunnvaksinasjonsserien. Ettersom denne gruppen er anbefalt tre doser i sin grunnvaksinasjonsserie, blir oppfriskningsdosen den fjerde dosen med koronavaksine de mottar.

Hvem inngår i gruppen med alvorlig svekket immunforsvar?

Gruppe 1

 • organtransplanterte
 • benmargstransplanterte de siste to årene
 • alvorlig og moderat medfødt immunsvikt
 • alvorlig nyresvikt (stadium fem) eller i aktiv dialyse
 • avansert eller ubehandler HIV-infeksjon

Gruppe 2

 • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak. Dette er pasienter som bruker immundempende medisiser som står på listen fra de fagmedisinske miljøene. Du kan se listen på fhi.no.
 • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling som av ansvarlig legespesialist er vurdert til å ha svært nedsatt immunforsvar.
 • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor.

Hvordan kan jeg dokumentere at jeg er aktuell for fjerde dose?

Personer med alvorlig svekket immunforsvar som tidligere har mottatt en ekstra tredje dose i sin grunnvaksinasjonsserie bør oppfordres til å kontakte sitt lokale vaksinasjonskontor for å motta oppfriskningsdose.

Det er ikke nødvendig med en ny vurdering av fastlege/spesialist for å få tilbud om oppfriskningsdose for denne gruppen. Pasientene kan bruke samme dokumentasjon som sist og vise frem dokumentasjon i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept/e-resept eller medikament-forpakning hvor pasientens navn kommer frem.

Anbefalt vaksinasjonsskjema for personer med alvorlig svekket immunforsvar

Grunnvaksinasjon består av tre doser med tre til fire ukers intervall avhengig av hvilken vaksine som ble tilbudt. Alle dosene i grunnvaksinasjonsserien skal være full dose for både vaksinen for BioNTech-Pfizer og Moderna.
Dosestørrelsen for oppfriskningsdosen er ulik avhengig av hvilken vaksine som gis:
• Oppfriskningsdose med BioNTech-Pfizer gis som full dose (0,3 ml)
• Oppfriskningsdose med Moderna gis som halv dose (0,25 ml)
For personer med alvorlig svekket immunforsvar er anbefalt intervall mellom grunnvaksinasjon og oppfriskningsdose minimum tre måneder.

det gjør du. Alle over 18 år får tilbud om oppfriskningsdose. Send melding via helsenorge.no, eller ring vaksinasjonstelefonen for spørsmål. Du må dokumentere at du går på immundempende medisiner for å få tidligere innkalling. Følger du behandling ved St. Olavs hospital, skal dette meldes inn av sykehuset. Du må selv ta kontakt hvis du har spørsmål om å fremskynde time, fastlegen er ikke direkte ansvarlig for å melde fra om dette.

Illustrasjonsbilde - grunnvaksinasjon og fjerde oppfriskningsdose.png

I tilfeller hvor personer med alvorlig svekket immunforsvar ennå ikke har fått dose tre i grunnvaksinasjonsserien, bør de tilbys denne så snart som mulig. Denne dosen vil fortsatt telle som dose tre i grunnvaksinasjonsserien selv om det har gått mer enn fire uker mellom dose to og dose tre, og de skal også tilbys oppfriskningsdose tre måneder etter grunnvaksinasjon.

Videre vaksinasjon etter å ha gjennomgått koronasykdom

Både vaksinasjon og gjennomgått koronasykdom regnes som immunologiske hendelser, og gjennomgått sykdom kan erstatte en vaksinedose. For anbefalinger om videre vaksinasjon for personer med alvorlig svekket immunforsvar som har gjennomgått koronasykdom, se Folkehelseinstituttets nettsider.

Ansatte i helse- og omsorgssektoren tilbys også oppfriskningsdose, fire doser.

Hvorfor tilbys barn mellom 12 og 15 år koronavaksine, og hvor mange doser skal de ha?

Vaksinasjonstilbudet til barn i denne aldersgruppen er først og fremst for å hindre at de selv får alvorlig koronasykdom. Selv om barn og unge vanligvis får et mildt forløp, er det enkelte som rammes hardere.

Barn mellom 12 og 15 år tilbys to vaksinedoser.

Hvorfor tilbys ungdom på 16 og 17 år koronavaksine, og hvor mange doser skal de ha?

Det har i lengre tid blitt tilbudt vaksine til denne aldersgruppen. Årsaken er at det viser seg at aldersgruppen 16 til 19 år langt oftere blir smittet av koronavirus enn yngre barn. Ungdommene ønsker også selv å vaksineres.

Alle født i 2004 og 2005 får tilbudet. Dette utgjør 127 000 ungdommer. De fleste har fylt 16 år, og er helserettslig myndig og kan selv samtykke til vaksinering.

Alle som er født i 2005 og ikke har fylt 16 år må ha samtykke fra begge foresatte.

Ungdom på 16 og 17 år tilbys to vaksinedoser.

Hvor kan jeg finne informasjon om eventuelle bivirkninger?

Alle vaksiner kan gi bivirkninger, også vaksinene mot koronaviruset, men de fleste er milde og forbigående. Den vanligste bivirkningen som er registrert i forbindelse med vaksinene er milde smerter og hevelse på injeksjonsstedet. Andre vanlige bivirkninger er tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber. Disse oppstår som regel i løpet av de første dagene etter vaksinasjon, og går som regel over etter en til to dager.

På Legemiddelverkets nettsider finner du mer informasjon om bivirkninger.

Jeg er folkeregistrert i Malvik, men befinner meg i en annen kommune. Hvordan vil jeg bli vaksinert?

Ifølge smittevernloven §7-1 skal kommunen sørge for at personer som oppholder seg i kommunen får tilbud om vaksinasjon. Dersom du oppholder deg i en annen kommune over lengre tid, anbefaler vi at du kontakter kommunen du oppholder deg i, for å høre om de kan vaksinere deg.

Er det noe jeg bør passe på før jeg møter til vaksinasjon?

Dersom du har spørsmål rundt din helsesituasjon og vaksinering må du avklare dette med din fastlege.

Dette må du også huske på når du møter opp til vaksinering:

 • Møt presis.
 • Bruk munnbind.
 • Ta med legitimasjon, det kan for eksempel være pass, førerkort eller bankkort med bilde.
 • Ha på vaksinasjonsvennlig tøy, for eksempel t-skjorte.

Du skal ikke møte opp til sin vaksinasjonstime hvis du: 

 • har forkjølelsessymptomer, feber over 38 grader eller andre tegn på infeksjonssykdommer 
 • har korona og er i isolasjon
 • er i karantene eller venter på svar på koronatest
 • har blitt vaksinert med en annen vaksine innen de siste sju dagene
 • det har gått mindre enn tre uker siden du var ferdig med isoleringsperioden etter koronasykdom

Hva skjer under selve vaksinasjonen?

Før vaksinasjon vil du bli spurt om du er frisk, og om du har hatt reaksjoner på andre vaksiner du har fått tidligere. Husk å informere om det dersom du er gravid, har allergi, bruker medisiner eller har andre helseproblemer.

Vaksinen blir satt med sprøyte i overarmen. 

Etter vaksinen er satt vil du bli bedt om å vente på vaksinasjonsstedet i minimum 20 minutter, noen må vente i 60 minutter. Dette for at du kan bli fulgt opp dersom du skulle få noen form for reaksjoner.
Alle som vaksinerer har opplæring og nødvendige medisiner tilgjengelig for å takle en eventuell allergisk reaksjon.

Dersom du opplever uventede, kraftige eller langvarige symptomer som du tror skyldes vaksinen, bør du kontakte lege eller annet helsepersonell for vurdering og råd.

Koronasertifikat

Hvor kan jeg få utskrift av koronasertifikat basert på vaksine eller testresultat?

De aller fleste har tilgang til testresultat og koronasertifikat på helsenorge.no. Ikke-digitale brukere får skrevet ut koronasertifikat ved teststasjonen.

Veiledere og kontakt

Koronatelefon, vaksinasjonstelefon og Helsedirektoratets informasjonstelefon

Koronatelefon og vaksinasjonstelefon er avsluttet. Ta kontakt med servicetorget på 73 97 20 00.

Du kan også ta kontakt med informasjonstelefonen til Helsedirektoratet på 815 55 015.

Tall og statistikk

Antall positive tester

Oversikten viser personer med bostedsadresse i Malvik kommune.

Måned

Antall positive tester per måned

Mai

9*

April

42

Mars

253

Februar

1617

Januar

1187

2021

 

Desember

163

November

155

Oktober

59

September

75

August

53

Juli

10

Juni

30

Mai

20

April

1

Mars

1

Februar

0

Januar

30

2020

 

Desember

35

November

5

Oktober

4

September

0

August

0

Juli

0

Juni

0

Mai

0

April

5

Mars

6

 

* oppdaterte tester til og med 15. mai.

Nye smittetilfeller publiseres ukentlig ut mai.