English A A A A A
Illustrasjon - artikkelbilde - kommunevåpen på hvit bakgrunn

Koronarelatert informasjon

Her finner du informasjon om anbefalinger, restriksjoner, vaksinering og smitte.

Anbefalinger

Disse anbefalingene gjelder i Malvik kommune

Det anbefales bruk av munnbind der tilstrekkelig avstand ikke kan opprettholdes. Det gjelder blant annet i kollektivtrafikk, butikker og kjøpesenter. I forbindelse med helsetjenester og ved behandling hos frisør, hudpleie med videre. Anbefalingen gjelder ikke der behandlingen hindres av bruk av munnbind.

Ved smitte i husstanden

Unngå å delta på sosiale aktiviteter/fritidsaktiviteter hvis det er smitte i husstanden. Dette gjelder også personer som er vaksinerte. Hvis det ikke er mulig å overholde, for eksempel for helsepersonell, bør det gjennomføres daglig testing. Det anbefales også å unngå besøk på sykehjem ved smitte i husstanden, selv om en hurtigtest hjemme viser negativt resultat.

Oppretthold god avstand

Det anbefales å opprettholde avstand til andre, både på fritiden og på arbeidsplassen.
Det bør legges til rette for bruk av hjemmekontor der dette er mulig.

Arbeidsplasser og hjemmekontor

Dersom du har symptomer på koronavirus, bør du ikke dra på jobb før du har testet negativt på en koronatest og har god almenntilstand.

Testing

Bestille koronatest

Alle med mistenkt koronasmitte oppfordres til testing.
Du bestiller koronatest på helsenorge.no eller ved å ringe koronatelefonen.

Her kan du bestille time for koronatest på helsenorge.no.

Online bestilling av time for koronatesting gjør du med bankID eller bankID på mobil.
Hvis du ikke kan bestille time på nett, ta kontakt på koronatelefonen på 73 97 20 99.

Koronatelefonen er åpen mandag til fredag fra klokken 09.00 til 12.00.

Her finner du mer informasjon om å bestille koronatest.

Hvor foregår testingen?

All testing foregår i Reidar Jenssens gate 9, 7550 Hommelvik.

Hurtigtesten hjemme viser at jeg har testet positivt på koronavirus. Hva gjør jeg?

Hvis du er bosatt i Malvik, og tester positivt via hurtigtest hjemme må du enten sende melding via helsenorge.no med beskjed om positiv hurtigtest. Du blir da oppringt av smittesporingsteamet.

Eller du kan ringe koronatelefonen på 73 97 20 99.

Når og hvor får jeg prøvesvar?

Prøvesvar etter PCR-test er i utgangspunktet klart i løpet av påfølgende dag. Du får tilsendt tekstmelding når svaret er klar. Prøvesvaret får du ved å logge inn på helsenorge.no.
Ikke ring koronatelefonen for prøvesvar.

Det kan bli tatt hurtigtest samtidig som du tar PCR-test. Prøvesvaret på hurtigtest er klart omtrent 30 minutter etter at du har tatt testen. Du får tilsendt tekstmelding når svaret er klar. Prøvesvaret får du ved å logge inn på helsenorge.no.
Ikke ring koronatelefonen for prøvesvar.

Det er kun mulig å hente ut hurtigstest etter avtale. Hurtigtesten henter du ut ved testlokalet, alle ukedager mellom klokken 08.30 og 16.00.

Book your COVID-19 test

You can schedule an appointment for testing online.

We encourage everyone who thinks they have been infected with the coronavirus to get tested.

Testing is done at this address: Reidar Jenssens gate 9, 7550 Hommelvik.

You can also schedule a test for your children via this service.

The COVID-19 test is ordered online using BankID on a computer or your cell phone.

Feel free to call the corona hotline if you do not have the opportunity to order online.
Telephone: 73 97 20 99

The hotline are open Monday to Friday from 09.00 to 12.00.

If you have questions about your appointment for vaccination, please contact the vaccine hotline.
Telephone: 482 62 030.

The hotline are open Monday to Friday from 09.00 to 12.00.

When and where can I find my test result?

The test results will be available online via helsenorge.no. You must log on to this service.

Please do not call the corona hotline to ask about your test results.

Testing av barn

Testing av barn vurderes i samråd med foresatt, for eksempel dersom barnet får nyoppståtte symptomer etter nærkontakt med bekreftet tilfelle.

Barn som kun er snørrete eller har tett nese eller kroniske luftveissymptomer, trenger ikke holde seg hjemme. Barn med nyoppståtte symptomer som feber, hoste, sår hals og nedsatt allmenntilstand, bør være hjemme, men kan gå i barnehage/skole når de er i bedring. Dette gjelder selv om barnet fremdeles har noen symptomer, slik som rennende nese eller lett hoste.

Vaksinering

Bestille time for første vaksinedose

Hvis du enda ikke har fått koronavaksine, bestiller du dette ved å logge inn på helsenorge.no.
Hvis du ikke kan bestille time på nett, ta kontakt på vaksinetelefonen, 482 62 030.

Vaksinetelefonen er åpen mandag til fredag 09.00 til 12.00.
All vaksinering foregår ved Malvik Senter på Sveberg.

Har du allerede fått en vaksinedose, skal du samtidig ha fått time for andre dose.

Hvor foregår vaksineringen?

All vaksinering foregår ved Malvik Senter på Sveberg.

Samtykkeskjema for personer under 16 år

Alle under 16 år må ha med seg samtykkeskjema for koronavaksinering.
Her finner du samtykkeskjema.

Hvem kan få oppfriskningsdose?

Kommunene er allerede i gang med å gi oppfriskningsdose av koronavaksinen til personer over 65 år. Regjeringen planlegger for at alle mellom 18 og 64 år får tilbud om oppfriskningsdose neste år, når det har gått minst seks måneder etter andre vaksinedose.

Enkelte grupper vil blir prioritert, og det er i hovedsak ulike grupper av pasienter med alvorlig svekket immunforsvar.

Hvis du jobber innenfor helse, og ikke har fått innkalling må du ta kontakt med arbeidsgiver.

Gruppe en

Alle som tilhører denne gruppen, tilbys toppfriskningsdose så raskt det er gjennomførbart.
Gruppe en består av personer med følgende tilstander:

 • organtransplanterte
 • benmargstransplanterte de siste to årene
 • alvorlig og moderat medfødt immunsvikt
 • alvorlig nyresvikt, stadium fem eller i aktiv dialyse
 • avansert eller ubehandlet HIV-infeksjon

Gruppe to

Behov for oppfriskningsdose og eventuell tilpasning av immundempende behandling før vaksinasjon må vurderes for hver gruppe. Vaksinasjon av denne gruppen vil starte så snart de fagmedisinske miljøene i spesialhelsetjenesten har identifisert og avgjort hvilke pasienter som skal falle innunder anbefalingen om oppfriskningsdose.
Gruppe to består av personer med følgende tilstander:

 • kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling
 • pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak
 • pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor

Jeg er over 65 år, men har ikke fått innkalling til oppfriskningsdose

Alle over 65 år får tilbud omoppfriskningsdose. Du behøver ikke å gjøre noe for å få innkalling.
Innkalling og vaksinering starter med de eldste først.

Jeg har underliggende sykdommer, får jeg fremskyndet tilbud om oppfriskningsdose?

Ja det gjør du. Alle over 18 år får tilbud om oppfriskningsdose. Send melding via helsenorge.no, eller ring vaksinasjonstelefonen for spørsmål. Du må dokumentere at du går på immundempende medisiner for å få tidligere innkalling. Følger du behandling ved St. Olavs hospital, skal dette meldes inn av sykehuset. Du må selv ta kontakt hvis du har spørsmål om å fremskynde time, fastlegen er ikke direkte ansvarlig for å melde fra om dette.

Oppsatt tidspunkt passer ikke. Kan jeg endre dette?

Du kan avbestille time for testing via helsenorge.no. hvis det er mer enn 24 timer til timen din. Er det mindre enn 24 timer til test, ta kontakt på koronatelefonen 73 97 20 99.

Hvorfor tilbys barn mellom 12 og 15 år koronavaksine, og hvor mange doser skal de ha?

Vaksinasjonstilbudet til barn i denne aldersgruppen er først og fremst for å hindre at de selv får alvorlig koronasykdom. Selv om barn og unge vanligvis får et mildt forløp, er det enkelte som rammes hardere.

Barn mellom 12 og 15 år tilbys en vaksinedose.

Hvorfor tilbys ungdom på 16 og 17 år koronavaksine, og hvor mange doser skal de ha?

Det har i lengre tid blitt tilbudt vaksine til denne aldersgruppen. Årsaken er at det viser seg at aldersgruppen 16 til 19 år langt oftere blir smittet av koronavirus enn yngre barn. Ungdommene ønsker også selv å vaksineres.

Tilbudet går ut til alle født i 2004 og 2005. Dette utgjør 127 000 ungdommer. De fleste har fylt 16 år, og er helserettslig myndig og kan selv samtykke til vaksinering.

Alle som er født i 2005 og ikke har fylt 16 år må ha samtykke fra begge foresatte.

Ungdom på 16 og 17 år tilbys to vaksinedoser.

Hvor lang tid tar det før vaksinen har effekt?

Full effekt, det vil si 95 prosent beskyttelse, opptrer innen en uke etter at man har fått andre dose. Sannsynligvis får du noe beskyttelse allerede etter første stikk, men det er begrenset hvor mye og hvor lenge den varer.

Må jeg vaksinere meg hvis jeg har hatt koronavirus?

Vi anbefaler også de som har hatt korona å vaksinere seg.

Må jeg overholde smittevernreglene selv om jeg har hatt korona?

Ja.

Hvor kan jeg finne informasjon om eventuelle bivirkninger?

Alle vaksiner kan gi bivirkninger, også vaksinene mot koronaviruset, men de fleste er milde og forbigående. Den vanligste bivirkningen som er registrert i forbindelse med vaksinene er milde smerter og hevelse på injeksjonsstedet. Andre vanlige bivirkninger er tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber. Disse oppstår som regel i løpet av de første dagene etter vaksinasjon, og går som regel over etter en til to dager.

På Legemiddelverkets nettsider finner du mer informasjon om bivirkninger.

Hva gjør jeg hvis jeg får bivirkninger?

Hvis du opplever uventede, kraftige eller langvarige symptomer etter å ha tatt vaksinen, bør du kontakte lege eller annet helsepersonell. Hvis de mistenker alvorlige eller ukjente reaksjoner som skyldes vaksine plikter de å melde fra, slik at man til enhver tid har oversikt over dette. Det er også mulig å melde fra selv via helsenorge.no.

Jeg er ikke i risikogruppen. Hvorfor bør jeg vaksinere meg?

Fordelen med at så mange som mulig vaksinerer seg er at vi som samfunn klarer bedre å stå imot viruset. En høyere andel vaksinerte i befolkningen vil sannsynligvis gi bedre beskyttelse for de sårbare.

Jeg har akkurat flyttet til Malvik. Får jeg vaksine i kommunen?

Alle som bor i Malvik, får tilbud om vaksine i kommunen. Hvis du akkurat har flyttet til kommunen, ta kontakt med koronavaksinetelefonen på 482 62 030 for å få bekreftet at du står på listen.

Jeg bor i Malvik, men har fastlege i en annen kommune. Får jeg tilbud om vaksine i kommunen?

Ja. Alle som bor i kommunen får tilbud om vaksinen, uavhengig av hvor du har fastlege.

Jeg er folkeregistrert i Malvik, men befinner meg i en annen kommune. Hvordan vil jeg bli vaksinert?

Ifølge smittevernloven §7-1 skal kommunen sørge for at personer som oppholder seg i kommunen får tilbud om vaksinasjon. Dersom du oppholder deg i en annen kommune over lengre tid, anbefaler vi at du kontakter kommunen du oppholder deg i, for å høre om de kan vaksinere deg.

Hva koster det å ta vaksinen?

Regjeringen har bestemt at vaksinasjon mot koronavirus tilbys helt gratis.

Er det noe jeg bør passe på før jeg møter til vaksinasjon?

Dersom du har spørsmål rundt din helsesituasjon og vaksinering må du avklare dette med din fastlege.

Dette må du også huske på når du møter opp til vaksinering:

 • Møt presis.
 • Bruk munnbind.
 • Ta med legitimasjon, det kan for eksempel være pass, førerkort eller bankkort med bilde.
 • Ha på vaksinasjonsvennlig tøy, for eksempel t-skjorte

Du skal ikke møte opp til sin vaksinasjonstime hvis du har: 

 • har forkjølelsessymptomer, feber over 38 grader eller andre tegn på infeksjonssykdommer 
 • har korona og er i isolasjon
 • er i karantene eller venter på svar på koronatest
 • har blitt vaksinert med en annen vaksine innen de siste sju dagene
 • det har gått mindre enn tre uker siden du var ferdig med isoleringsperioden etter koronasykdom
 • er gravid eller ammer uten å tilhøre risikogruppe for alvorlig koronasykdom

Hva skjer under selve vaksinasjonen?

Før vaksinasjon vil du bli spurt om du er frisk, og om du har hatt reaksjoner på andre vaksiner du har fått tidligere. Husk å informere om det dersom du er gravid, har allergi, bruker medisiner eller har andre helseproblemer.

Vaksinen blir satt med sprøyte i overarmen. 

Etter vaksinen er satt vil du bli bedt om å vente på vaksinasjonsstedet i minimum 20 minutter, noen må vente i 60 minutter. Dette for at du kan bli fulgt opp dersom du skulle få noen form for reaksjoner.
Alle som vaksinerer har opplæring og nødvendige medisiner tilgjengelig for å takle en eventuell allergisk reaksjon.

Dersom du opplever uventede, kraftige eller langvarige symptomer som du tror skyldes vaksinen, bør du kontakte lege eller annet helsepersonell for vurdering og råd.

Veiledere og kontakt

Koronatelefon, vaksinasjonstelefon og Helsedirektoratets informasjonstelefon

Koronatelefonen er åpen mandag til fredag fra klokken 09.00 til 12.00, på 73 97 20 99, hvis du har spørsmål om koronavirus.

Vaksinetelefonen er også åpen mandag til fredag 09.00 til 12.00, på 482 62 030, hvis du har spørsmål om blant annet å flytte time for vaksinasjon.

Du kan også ta kontakt med informasjonstelefonen til Helsedirektoratet på 815 55 015.

Tall og statistikk

Antall positive tester

Oversikten viser personer med bostedsadresse i Malvik kommune.

Måned

Antall positive tester per måned

Desember

20*

November

155

Oktober

59

September

75

August

53

Juli

10

Juni

30

Mai

20

April

1

Mars

1

Februar

0

Januar

30

2020

 

Desember

35

November

5

Oktober

4

September

0

August

0

Juli

0

Juni

0

Mai

0

April

5

Mars

6

 

* oppdaterte tester til og med 6. desember.

Antall positive tester og nyhetsarkiv - dag for dag