English A A A A A
Illustrasjon - artikkelbilde - kommunevåpen på hvit bakgrunn

Korona og smitteinformasjon

Oppdatert informasjon om koronaviruset og smittede i Malvik.

Oppdatert 21. januar klokken 15.25.

21. januar

Hommelvik ungdomsskole åpner som normalt i morgen - 15.25

På grunn av bekreftet smitte på tre personer, tirsdag 19. januar, ble 10. trinn ved Hommelvik ungdomsskole og to barnegrupper ved Sandfjæra barnehage, satt i midlertidig karantene.

80 elever og 10 ansatte tilknyttet 10. trinn ved skolen ble satt i midlertidig karantene i påvente av testsvar. Elevene har fullført hjemmeskole i dag, torsdag 21. januar.

Samtlige tester er nå bekreftet negative, og alle elever og ansatte er tilbake i morgen.

20. januar

1 181 koronatester gjennomført så langt i januar - 20.45

Oppdaterte testtall viser at 1 181 koronatester er gjennomført fra nyttår til og med 19. januar. I løpet av 2020 var antallet tester 7 931.

Totalt har Malvik kommune gjennomført 9 112 koronatester siden mars 2020.

Ingen nye koronasmittede - 20.45

Onsdag 20. januar er det ikke registrert noen nye koronasmittede i Malvik.

Her kan du bestille koronatesting.

Sandfjæra barnehage åpner som normalt i morgen - 20.45

På grunn av bekreftet smitte på tre personer, tirsdag 19. januar, ble to barnegrupper ved Sandfjæra barnehage og 10. trinn ved Hommelvik ungdomsskole, satt i midlertidig karantene.

38 barn og 12 ansatte ved barnehagen ble satt i midlertidig karantene. Karantenen er nå opphevet, og samtlige barn og ansatte er ute av karantene.

80 elever og 10 ansatte tilknyttet 10. trinn ved Hommelvik ungdomsskole er fortsatt i midlertidig karantene i påvente av testsvar.

Presisering av regelverk for barn og unge i forbindelse med organisert aktivitet - 16.00

Malvik kommune ønsker at barn skal kunne bedrive idrett og aktivitet, for å kunne ha en så normal hverdag som mulig. Enten aktiviteten er i egen, eller i annen kommune.

Malvik kommune følger nasjonale retningslinjer, og har under koronapandemien prioritert barn og unges aktivitetsbehov. Det har i perioden fram til nå, derfor ikke vært restriksjoner for barn å skulle delta på faste aktiviteter selv om disse har foregått i andre kommuner.

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres.

For å gjennomføre enkelte aktiviteter er det nødvendig for trenere og ledere å reise mellom kommunene, og disse reisene er sett på som nødvendige. Dette bidrar til å bedre barns fysiske- og psykiske helse.

Vi minner samtidig om de gjeldende koronareglene for innbyggere i Malvik.

19. januar

Flere barn og ansatte ved Sandfjæra barnehage og Hommelvik ungdomsskole i midlertidig karantene - 22.40

På grunn av smitte bekreftet tirsdag kveld 19. januar, er to barnegrupper ved Sandfjæra barnehage, 10. trinn ved Hommelvik ungdomsskole og ansatte som har vært i nærkontakt med aktuelle barn, satt i midlertidig karantene i påvente av prøvesvar.

I Sandfjæra barnehage er totalt 38 barn fordelt på de to gruppene, og 12 ansatte i midlertidig karantene.
Ved Hommelvik ungdomsskole er 80 elever og 10 ansatte i midlertidig karantene.

I tillegg ber vi alle som har besøkt Byggtorget Malvik Byggvare mellom tirsdag 12.- og lørdag 16. januar om å være ekstra oppmerksomme ved symptomer på luftveissykdom. Disse bør ha lav terskel for å gå i karantene og å bestille koronatest.

Her kan du bestille koronatest.

Tre nye koronasmittet - 19.45

Tirsdag 19. januar ble det registrert tre nye smittede i Malvik.

De smittede er:

1: mindreårig person, etter innreise fra utlandet. Smittesporing avsluttet. Nærkontakter i karantene.
2: person i 30-årene, smittesporing pågår
3: person i 40-årene, smittesporing pågår

Alle har milde sykdomsforløp.

Det ble ikke registrert nye smittede 18. januar.

18. januar

Disse koronareglene gjelder i Malvik nå - 18.45

Tirsdag 5. januar ble det i ekstraordinært formannskapsmøte vedtatt påbud om bruk av munnbind i det offentlige rom. Forskriften ble forlenget i nytt ekstraordinært formannskapsmøte mandag 18. januar.

Forskriften gjelder til og med 31. januar 2021. Kommunen kan forlenge, oppheve og endre forskriften.

Ingen nye koronasmittet - 19.45

Lørdag 16.- og søndag 17. januar er det ikke registrert noen nye koronasmittede i Malvik.

Her kan du bestille koronatesting.

17. januar

84 koronavaksiner satt - 18.40

Fra og med 7. januar, til og med 15. januar, ble det satt 84 koronavaksiner. Revaksinering av disse blir gjennomført i uke fire.
Informasjon om hvor mange som har fått to doser, og blir ansett som ferdigvaksinert, publiseres fortløpende.
 

16. januar

Ingen nye koronasmittet - 14.00

Lørdag 16. januar er det ikke registrert noen nye koronasmittede i Malvik.

Her kan du bestille koronatesting.

15. januar

Ingen nye koronasmittet - 14.05

Fredag 15. januar er det ikke registrert noen nye koronasmittede i Malvik.

Her kan du bestille koronatesting.

14. januar

Ingen nye koronasmittede 13.- og 14. januar - 20.35

Onsdag 13.- og torsdag 14. januar er det ikke registrert noen nye koronasmittede i Malvik. Den foreløpig siste koronasmittede ble bekreftet 9. januar.

Her kan du bestille koronatesting.

12. januar

Ingen nye koronasmittet - 22.45

Tirsdag 12. januar er det ikke registrert noen nye koronasmittede i Malvik.

Her kan du bestille koronatesting.

Informasjon om planlagt vaksinering - 21.45

Malvik kommune planlagt vaksinering, som vil skje i Bruket kulturhus.

Her finner du informasjon om vaksineringen.

 

11. januar

Ingen nye koronasmittet - 22.45

Mandag 11. januar er det ikke registrert noen nye koronasmittede i Malvik.

Her kan du bestille koronatesting.

10. januar

Ingen nye koronasmittet - 22.15

Søndag 10. januar er det ikke registrert noen nye koronasmittede i Malvik.

Her kan du bestille koronatesting.

9. januar

En ny koronasmittet - 21.45

Fredag 8.- og lørdag 9. januar ble det totalt registrert en ny smittet i Malvik.

Den smittede er:

en 19-årig person, etter nærkontakt til smittet

Personen har et mildt sykdomsforløp, og smittesporing er avsluttet.

7. januar

Ingen nye koronasmittet - 23.19

Torsdag 7. januar er det ikke registrert noen nye koronasmittede i Malvik.

Her kan du bestille koronatesting.

Tre nye koronasmittet - 15.45

Onsdag 6. januar ble det registrert tre nye smittede i Malvik.

De smittede er:

1: person i 50-årene, etter reise fra utlandet. Personen har ingen nærkontakter.
2: person i 20-årene, etter nærkontakt til smittet (husstand).
3: mindreårig person, etter nærkontakt til smittet (husstand).

Alle har milde sykdomsforløp, og smittesporing av avsluttet.

Første koronavaksine satt i Malvik - 11.45

6. januar

Presisering vedrørende munnbind - 13.46

Viktig informasjon til aktører som driver frisørsalong, hudpleie/skjønnhetsbehandling og liknende av hode/ansikt hvor munnbind hindrer behandlingen:

Munnbind skal benyttes all den tid behandlingen tillater det, men kunde/bruker kan fjerne munnbind i forbindelse med pågående behandling. Etter behandling skal munnbind igjen benyttes.

Fritaket gjelder ikke behandling utover den del av hode/ansikt hvor munnbind umuliggjør behandlingen.

Det forutsettes at behandler opprettholder oversikt over kunder i sine lokaler, og opplysningene skal tas vare av den enkelte næringsdrivende i 14 dager.

Realf Ording Helgesen, kommuneoverlege i Malvik

5. januar

To nye koronasmittet - 22.44

Tirsdag 5. januar er det registrert to nye smittede i Malvik.

De smittede er:

to personer i 50-årene. Begge ble testet etter ankomst fra utlandet. Ingen nærkontakter, og karanteneregler ivaretatt.

Begge har milde sykdomsforløp.

1 971 koronatester i desember - 14.52

I desember ble det gjennomført 1 971 koronatester

Dette er det høyeste antallet tester i kommunen. Ved utgangen av desember har det blitt gjennomført 7 931 prøver i Malvik kommune, siden de første testene i mars 2020.

Her finner du oversikt over antall tester.

Åpningstider koronatelefon - 14.49

Koronatelefonen er åpen mandag til fredag, fra klokken 09.00 til 15.00.

Telefon 73 97 20 99.

Her finner du mer informasjon om koronatesting.

Kunngjøring: Munnbind påbudt etter ekstraordinært formannskapsmøte - 13.55

Kunngjøring: Munnbind påbudt etter ekstraordinært formannskapsmøte


Tirsdag 5. januar ble det i ekstraordinært formannskapsmøte vedtatt påbud om bruk av munnbind i det offentlige rom.

Forskriften trer i kraft etter kunngjøring og gjelder til og med 18. januar 2021. Kommunen kan forlenge, oppheve og endre forskriften. 

Midlertidig forskrift om smitteverntiltak i Malvik

Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av SARS-CoV2 i befolkningen og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten i perioder der smittetallene nasjonalt eller lokalt er stigende eller høye.

Forskriften gjelder i Malvik kommune.

Påbud om bruk av munnbind i det offentlige rom

Påbud om bruk av munnbind gjelder:

 • butikker
 • fellesarealene på kjøpesentre
 • på serveringssteder med og uten skjenkebevilling unntatt når man sitter ved bordet. Gjelder både ansatte og gjester.
 • i frisør- og skjønnhetssalonger og andre virksomheter med en-til-en kontakt som f.eks. tilbyr hudpleie, tatoveringer, hulltaking (piercing) og annen virksomhet som er omfattet av forskrift 6. mai 1998 nr. 581 om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v. (hygieneforskriften) Gjelder både ansatte og kunde.
 • tros- og livssynslokaler
 • lokaler for kultur-, sports-, trenings- og fritidsaktiviteter, for eksempel på kino eller i idrettshaller. For utøverne gjelder ikke dette under selve kultur- /idrettsaktiviteten
 • venterom hos leger, tannleger og annet helsepersonell
 • i fellesarealer åpent for publikum i offentlige bygg
 • utendørs i tett befolkede områder (for eksempel bussholdeplasser)
 • kjøreskoler og annen føreropplæring. Gjelder både ansatte og elever. 

Påbudet gjelder ikke for elever og ansatte i skoler, SFO og barnehager.
Påbudet gjelder hele befolkningen født før 2009 unntatt personer som av medisinske årsaker ikke kan bruke munnbind.

Påbud om bruk av munnbind på buss og tog (offentlig transport)

Påbudet gjelder sjåfør og passasjer for all transport med drosje i Malvik kommune.

Påbudet gjelder ikke for:

 • barn som er 12 år eller yngre
 • personer som av medisinske årsaker ikke kan benytte munnbind

Påbud om registrering av kunder ved spise- og skjenkesteder

Alle serveringssteder, både spise- og skjenkesteder skal registrere alle besøkende ved ankomst med navn og telefonnummer.

Påbud om registrering av kunder ved drosjetransport

Alle taxier skal registrere alle kunder ved hver kjøring med navn og telefonnummer.

Påbud om registrering av kunder ved treningssentre

Treningssenter, både betjente og ubetjente, skal registrere alle kunder ved ankomst med navn og telefonnummer.

 

Her finner du protokollen fra ekstraordinært formannskapsmøte, tirsdag 5. januar.

 

4. januar

To nye koronasmittet - 22.10

Mandag 4. januar er det registrert to nye smittede i Malvik.

De smittede er:

1: Person i 20-årene.

2: Person i 50-årene.

Begge har kjent nærkontakt med smittet i annen kommune. Begge har et mildt sykdomsforløp. Smittesporing blir avsluttet i løpet av kvelden.

Ekstraordinært møte i formannskapet - Foreslår at munnbind blir påbudt - 17.00

Kommuneoverlegen og rådmannen i Malvik fremmer en hastesak til formannskapet med forslag om å innføre påbud om bruk av munnbind både i det offentlige rom og ved kollektivreiser i Malvik. Videre foreslås også påbud om registrering av besøkende ved spisesteder, treningssentre og drosjetransport i Malvik kommune.

Kriseledelsen i Malvik besluttet søndag kveld at Malvik kommune slutter seg til alle de oppdaterte anbefalingene og reglene som kom fra regjeringen 3. januar.

I dag har administrasjonen utarbeidet en politisk sak som presenteres som en hastesak for formannskapet tirsdag 5. januar. Der foreslås en lokal forskrift som vil gjøre det påbudt å bruke munnbind i det offentlige rom i Malvik, påbud om munnbind ved kollektivreiser, samt påbud om registrering av gjester ved alle spise- og skjenkesteder, i treningssentre og ved drosjetransport.

Malvik kommune har også tidligere anbefalt bruk av munnbind ved kollektivreiser og i andre sammenhenger hvor tilstrekkelig avstand ikke har latt seg gjøre. Hvis formannskapet vedtar forslaget til lokal forskrift vil altså tidligere anbefaling bli innskjerpet til et påbud.

Påbudet om munnbind ved kollektivreiser vil ikke gjelde for barn som er 12 år eller yngre, og påbudet om munnbind i det offentlige rom vil ikke omfatte elever og ansatte i skoler, SFO og barnehager.

Forskriften vil, dersom den vedtas, gjelde fra vedtakstidspunktet til 18. januar, men forskriften kan bli både utvidet og forlenget dersom smittesituasjonen tilsier det.

3. januar

Gjeldende nasjonale anbefalinger og regler - 23.14

Mandag 4. januar blir det hjemmeundervisning for alle elever i ungdomsskolene i Malvik. Elever i barneskolen og barnehagebarn skal møte som normalt mandag.

Etter at regjeringen søndag kveld gikk ut med nye anbefalinger og påbud, ønsker Malvik kommune å presisere følgende:

Ungdomsskolene i Malvik skal i perioden 4. til 18. januar drive på rødt nivå, men mandag 4. januar blir det hjemmeundervisning fordi skolene trenger en dag for å ommøblere og omstille fra gult til rødt nivå.

Alle elever i ungdomsskolen blir kontaktet på Teams klokken 09.00 mandag.

For barneskolene og barnehagene gjelder fortsatt gult nivå, det vil si at alle barnehagebarn og elever fra 1. til 7. trinn skal møte på skolen som normalt.

Trafikklysmodellen med grønt, gult og rødt nivå er basert på en helhetsvurdering av smittesituasjonen, og nivået i Malvik er under kontinuerlig vurdering ut fra den til enhver tid gjeldende smittesituasjonen.

For alle gjelder fortsatt de grunnleggende smitteverntiltak om ikke komme på skolen dersom man er syk, huske håndvask og holde avstand.

Kulturskolen starter sine aktiviteter som tidligere på gult nivå inntil annen beskjed gis.

Kriseledelsen i Malvik har søndag kveld besluttet at Malvik kommune følger alle regjeringens oppdaterte anbefalinger. Foruten de generelle rådene om å holde avstand, vaske hender, respektere karantenebestemmelser og bruke munnbind der tilstrekkelig avstand er vanskelig, gjelder nå følgende anbefalinger:

Sosial kontakt

 • Unngå å ha gjester i hjemmet. Vent 14 dager med private besøk. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.
 • Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter. Dette betyr konkret at svømmehaller, kulturhus, ungdomshus, idrettshaller m.v. stenges til 18. januar. NB! Bruk av svømmebasseng og andre kommunale bygg i undervisningsøyemed vil fortsatt være tillatt.

Reiser

 • Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland. Hytteopphold med personer fra samme husstand frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.

Arbeidsplasser

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette.

Butikker

 • Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll. Regjeringen vil i løpet av de nærmeste dagene vurdere om det skal forskriftsfestes antallsbegrensninger og adgangskontroll.

Idrett

 • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Toppidretten og kulturutøvere som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes ikke.

Regjeringen har videre besluttet nye regler som gjelder for hele landet:

Private sammenkomster og arrangement

 • Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes.
 • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.
 • De fleste av disse arrangementene vil uansett ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses.

Uteliv og serveringssteder

 • Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer.

Kirkevandring

 • De særlige reglene for kirkevandringer oppheves straks, i stedet for fra 15. januar.

Kriseledelsen i Malvik kommune følger situasjonen fortløpende, og vil komme med oppdatert informasjon om smittesituasjonen og behovet for ytterligere lokale tiltak i løpet av mandag ettermiddag.

NB! Etter ektraordinært formannskapsmøte tirsdag 5. januar ble det vedtatt påbud om bruk av munnbind i Malvik kommune.

Alle Napolitana-gjester må fullføre karantene i 10 dager - 23.10

I løpet av søndag er det bekreftet ni nye smittede i Malvik kommune. Sju av disse knyttes til restauranten Napolitana. De to øvrige knyttes til kjent smitte hos nærkontakt.

Etter omfattende testing hele helgen er det påvist smitte hos 13 personer som har vært gjester ved restauranten Napolitana i Malvik. De aktuelle smittede har vært gjester på flere ulike datoer. Dette medfører at alle som har vært gjester ved restauranten i perioden 26. til 30. desember må fullføre 10 dagers karantene uavhengig av prøveresultat.

Dersom man har vært gjest flere ganger i dette tidsrommet, gjelder karanteneperioden fra siste besøk.

Kommuneoverlege Realf Ording Helgesen presiserer at karantenekravet gjelder alle som har oppholdt seg i restauranten i mer enn 15 minutter. Gjester som kun har hentet eller fått utlevert takeaway er ikke berørt av karantenekravet.

Alle ansatte ved restauranten er i karantene.

Nye nasjonale og lokale smitteverntiltak - 20.26

I forbindelse med regjeringens nye nasjonale smitteverntiltak, søndag 3. januar, skal kriseledelsen i Malvik kommune gjennomføre møte i kveld klokken 21.00.

Mer informasjon om smitteverntiltak i Malvik, kommer i etterkant av møtet.

For mer informasjon om regjeringens tiltak, se regjeringen.no.

Registrering av innreise til Norge - 11.37

For bedre smittekontroll skal alle som reiser til Norge registrere seg før de krysser grensen. Dette gjelder også norske statsborgere.

På regjeringen.no finner du informasjon om registrering av innreise til Norge.

2. januar

Åpningstider koronatelefon, søndag 3. januar - 22.06

Koronatelefonen på 73 97 20 99 er åpen søndag 3. januar fra klokken 10.00 til 15.00.

Smitte ved Napolitana restaurant, besøkende må testes - 21.01

Malvik kommune har flere smittetilfeller som alle knyttes til restauranten Napolitana i Malvik 26. desember

Alle som har oppholdt seg i restauranten i perioden 26-30. desember skal gå i karantene og bør gjennomføre testing.
Testing vil bli igangsatt allerede i dag, 1. januar, og besøkende i restauranten eller nærkontakter av disse kan ta kontakt på telefon 73 97 20 99 for umiddelbar testing.
 
Personer som ikke kan stille til testing i dag, må gå i karantene og bestille time selv på nett.
 

Presisering, 2. januar klokken 20.51:

NB! Besøkende som har vært i restauranten lengre enn 10 minutter, eller nærkontakter av disse bør teste seg.
 
Kararenesetting er gjort fordi smittesporing ikke kan fullføres før prøver er besvart, det er pt svært lang svartid fra laboratoriet. Det anbefales derfor å opprettholde karantene til mer informasjon kommer fra kommunen.

Ansatt ved omsorgsbolig, koronasmittet - 16.26

En ansatt ved omsorgsboligene ved Vikhammer helsetun har testet positivt på koronavirus.

En ansatt har vært på jobb i romjulen, alle berørte beboere og ansatte er karantenesatt og er eller blir testet. Ingen er syke, og det er ingen med påvist smitte på nåværende tidspunkt.

Det er innført strenge smittevernregler og besøksstopp.

Kriseledelsen har hatt møte i ettermiddag og følger situasjonen tett.

Vikhammer helsetun - Stasjonsvegen 20 - 3.png

Vikhammer helsetun.

1. januar

Åtte nye koronasmittet - 22.01

Fredag 1. januar er det registrert åtte nye smittede i Malvik.

Smitten hos seks personer kan knyttes til smitten ved Napolitana restaurant.

Ytterligere to personer er smittet etter nærkontakt med smittet.
Personene har milde sykdomsforløp. Smittesporing er gjennomført.

Malvik kommune oppfordrer alle som er nærkontakter/familiemedlemmer av gjester ved Napolitana til å være i karantene inntil videre, da det allerede er registrert smitte hos nærkontakter av gjestene.

Koronatelefonen på 73 97 20 99 er åpen lørdag 2. januar, fra klokken 10.00 til 13.00.

Skal du være i karantene eller isolasjon? Hold deg hjemme - 21.42

Ordfører Trond Hoseth med en sterk oppfordring til innbyggerne i Malvik i etterkant av smitteutbruddene den siste tiden.

I dag har vi dessverre fått beskjed om en svært alvorlig utvikling i smittesituasjonen i Malvik.
Det er mange som har vært på en restaurant i jula. Og det viser seg at det har vært samtidig, og i etterkant av at smittede personer har vært der.

Det medfører at mange nå har blitt satt i karantene. For at vi nå skal stoppe smitten her, så er det viktig at alle respekterer karantenen.
Det betyr at du ikke kan gå på jobb, du må få andre til å handle for deg, og ikke ha kontakt med vedkommende når varer leveres. Og du kan heller ikke gå på- eller få besøk.

Kort og godt, hold deg hjemme!

Godt samarbeid stopper smittespredninga.
Lurer du på ting om korona, isolasjon og karantene, sjekk helsenorge.no.

Sammen har vi et ansvar, og du må også ta din del av det ansvaret.

Ordfører Trond Hoseth.

Her kan du lese hele saken.

Smitte ved Napolitana restaurant, besøkende må testes - 15.03

Malvik kommune har flere smittetilfeller som alle knyttes til restauranten Napolitana i Malvik 26. desember

Alle som har oppholdt seg i restauranten i perioden 26-30. desember skal gå i karantene og bør gjennomføre testing.
Testing vil bli igangsatt allerede i dag, 1. januar, og besøkende i restauranten eller nærkontakter av disse kan ta kontakt på telefon 73 97 20 99 for umiddelbar testing.
 
Personer som ikke kan stille til testing i dag, må gå i karantene og bestille time selv på nett.