English A A A A A

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet er en virksomhet som henviser, koordinerer og innvilger tjenester innen helse og velferd i Malvik kommune. Koordinerende enhet er delt inn i to avdelinger og ulike team.
Ut fra innbyggernes behov tilbyr vi bl.a. bistand, råd og veiledning om følgende tjenester:

 • Støttekontakt
 • Brukerstyrt personlig assistent
 • Praktisk bistand i hjemmet
 • Hjemmesykepleie
 • Omsorgslønn
 • Rehabilitering
 • Dagtilbud
 • Kommunal bolig
 • Heldøgns omsorgsplasser
 • Gjeldsrådgivning
 • Husbankens virkemidler
 • Gode pasientforløp
 • Trygghetsalarm
 • Matombringing til hjemmeboende
 • Bosetting og oppfølging av flyktninger
Tips en venn Skriv ut