English A A A A A

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet er en virksomhet som henviser, koordinerer og innvilger tjenester innen helse og velferd i Malvik kommune. Koordinerende enhet er delt inn i to avdelinger og ulike team.

Ut fra innbyggernes behov tilbyr vi blant annet bistand, råd og veiledning om følgende tjenester:

 • Støttekontakt
 • Brukerstyrt personlig assistent
 • Praktisk bistand i hjemmet
 • Hjemmesykepleie
 • Omsorgslønn
 • Rehabilitering
 • Dagtilbud
 • Kommunal bolig
 • Heldøgns omsorgsplasser
 • Gjeldsrådgivning
 • Husbankens virkemidler
 • Gode pasientforløp
 • Trygghetsalarm
 • Matombringing til hjemmeboende
 • Bosetting og oppfølging av flyktninger
 • Psykisk helsetjeneste og rus
 • Psykisk utviklingshemmede

Kontaktinformasjon

Telefon: 73 97 20 00

E-post: koordinering.helse@malvik.kommune.no.

Postadresse: Postboks 140, 7551 Hommelvik

Virksomhetsleder

Rannei Hofstad, telefon 979 83 137, e-post rannei.hofstad@malvik.kommune.no.

Avdelingsleder praktisk bistand og service

Huldeborg Gjerde, telefon 902 70 193, e-post hgj@malvik.kommune.no.

Avdelingsleder forvaltning

Viktor Buvarp, telefon 971 01 209, e-post viktor.buvarp@malvik.kommune.no.

Sosialfaglig team: BPA, omsorgslønn, avlastning, støttekontakt, dagtilbud med mer.

Anna Rønning

Rådgiver

anna.ronning@malvik.kommune.no

906 63 340

Mari Solem Grønli

Frode Overvik

Rådgiver

Rådgiver

mari-solem.gronli@malvik.kommune.no

frode.overvik@malvik.kommune.no       


901 16 458

936 42 785

Helseteam: Heldøgns plasser, utskrivningsklare pasienter, rehabilitering, hjemmesykepleie, psykisk helsetjeneste og rus, psykisk utviklingshemmede med mer.

Olaug Olsen

Rådgiver

olaug.olsen@malvik.kommune.no

907 19 160

Anne Marie Utland

Rådgiver

anne-marie.utland@malvik.kommune.no

907 15 238

Eva Sondresen

Rådgiver

eva.sondresen@malvik.kommune.no

922 11 466

Boligteam: Boligtildeling, Husbankens virkemidler samt gjeldsrådgivning med mer.

Elise Mathisen

Rådgiver

elise.mathisen@malvik.kommune.no

476 69 834

Ann-Lisbet H. Jensen

Gjeldsrådgiver/saksbehandler

alhj@malvik.kommune.no

948 62 173

 

Flyktningeteam: Bosetting av flyktninger og bo-oppfølging med mer.

Ian Percy

Rådgiver

ian.percy@malvik.kommune.no

906 79 651

Mohamad Almamo

Koordinator

mohamad-nawar.almamo@malvik.kommune.no

475 04 470

Praktisk service og bistand: Hjemmehjelp, drift av trygghetsalarmer, middagsombringing til hjemmeboende, generell praktisk bistand i hjemmet med mer.

Huldeborg Gjerde

Avdelingsleder

hgj@malvik.kommune.no

902 70 193

Ole Einar Lysø

Konsulent

ole-einar.lyso@malvik.kommune.no

975 67 462

 

Regional innføringsleder Helseplattformen og digitalingsrådgiver

Grethe Sjøli Haglund. Telefon 908 29 108, e-post grethe.haglund@malvik.kommune.no.

Lokal innføringsleder Helseplattformen

Kristina Raaen Mjøs, telefon 920 46 908, e-post kristina-raaen.mjos@malvik.kommune.no.

Systemansvarlig Profil

Espen Mjøs, telefon 904 70 767, e-post espen.mjos@malvik.kommune.no.