English A A A A A

Kontakt oss

Åpningstider på servicetorget

Mandag–fredag kl. 08.00–15.00

E-postadresse

postmottak@malvik.kommune.no

Ikke oppgi sensitive opplysninger når du kontakter oss på e-post.

Telefon

Hovednummer: 73 97 20 00

Vakttelefoner

Barnevernsvakta: 02800
Legevakt: 116 117
Vakttelefon for vann og avløp: 916 13 813

Besøksadresse

Rådhus 1, Torggata 7
Her finner du: servicetorget, politikere, personal og stab, rådmannens lederteam, kommuneoverlege, barnevernstjenesten, helsestasjon, legekontor.

Rådhus 2, Torggata 2
Her finner du: Areal og samfunnsplanlegging, FDV kommunalteknikk.

Rådhus 3, Reidar Jenssens gate 8
Her finner du: Skatt, Arbeidsgiverkontrollen, IT-avdelingen, PPT, Eiendomsservice (administrasjon).

Rådhus 4, Trondosbygget, Malvikvegen 1335
Her finner du: NAV Malvik og Koordinerende enhet.


Postadresse

Malvik kommune
Postboks 140
7551 Hommelvik

Fakturaadresse

Malvik kommune.
Fakturamottak
Tydalsvegen 121
7590 Tydal

 

Kontonummer

4218 07 50309

Organisasjonsnummer

971 035 560