English A A A A A

Kontakt oss

Åpningstider på servicetorget

Mandag til fredag klokken 10.00 til 14.00.
 

E-postadresse

postmottak@malvik.kommune.no

Ikke oppgi sensitive opplysninger når du kontakter oss på e-post.

Telefon

Sentralbord: 73 97 20 00
Sentralbordet er åpent  fra klokken 09.00 til 11.00 og fra klokken 12.00 til 15.00

Vakttelefoner

Barnevernsvakta: 02 800
Legevakt: 116 117
Vakttelefon for vann og avløp: 916 13 813

Besøksadresse

Rådhus 1, Torggata 7, 7550 Hommelvik.
Her finner du: servicetorget, politikere, personal og stab, rådmannens lederteam, kommuneoverlege, barnevernstjenesten, helsestasjon og legekontor.

Herredshuset, Torggata 2, 7550 Hommelvik.
Her finner du: Areal og samfunnsplanlegging, FDV kommunalteknikk og eiendomsservice.

Reidar Jenssens gate 8, 7550 Hommelvik.
Her finner du:  IT-avdelingen, Fagforbundet og kirkekontoret.

Trondosbygget, Malvikvegen 1335, 7550 Hommelvik.
Her finner du: NAV Malvik og koordinerende enhet.

Øyavegen 19, 7550 Hommelvik.
Her finner du: PPT.


Postadresse

Malvik kommune
Postboks 140
7551 Hommelvik

Fakturaadresse

Malvik kommune.
Fakturamottak
Tydalsvegen 121
7590 Tydal

Kontonummer

4202 04 02177

Organisasjonsnummer

971 035 560