Konstituering i stilling som kommunalsjef fra 1. februar

Ansvar for skoler og barnehager

Virksomhetsleder på Vikhammer u-skole Ester Sandtrø blir fra 1. februar konstituert i stillingen som kommunalsjef med ansvar for grunnskoler og barnehager i Malvik kommune.

Rådmannen