English A A A A A

10. Konsesjon

Gebyrregulativet ble vedtatt 7.12.2020. Satsene gjelder fra 1.1.2021.

Gebyr for behandling av søknad om konsesjon

I henhold til «Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker mv.», § 2, kan det kreves gebyr inntil 5 000 kroner for behandling av konsesjonssøknad.

For behandling av søknad om konsesjon betales et gebyr på 5 000 kroner.