English A A A A A

Økonomisk rådgivning

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Gjeldsrådgivning

Beskrivelse

Har du betalings- eller gjeldsproblemer, kan kommunen gi deg økonomisk rådgivning. Du skal etter beste evne selv forsøke å komme fram til en ordning med de du skylder penger. Men du kan få hjelp til å sette opp et realistisk budsjett, forhandle med kreditorer og inngå en gjeldsordningsavtale. Nav har også opprettet en landsdekkende telefontjeneste som skal gi enkel veiledning (se lenke i brosjyrefeltet).

 • Råd og veiledning for å takle en gjeldsbyrde som oppleves uhåndterbar
   
 • Yte hjelp til å forhandle med kreditorene for å oppnå betingelser som gjør det mulig å nedbetale gjeld
   
 • Bistå med å forvalte knappe midler i henhold til avtale med kreditorene
   
 • Forberede gjeldssaker for oversendelse til namsmannen
   
 • Bistand i henhold til Gjeldsordningsloven
   

Målgruppe


Personer som er varig eller midlertidig ute av stand til å betjene sine kreditorer.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende


Økonomi- og gjeldsrådgivning i NAV
Hjelpetilbud i kommunen
aaa

Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se:

Gjeldsordningsloven § 1-5 Kommunens plikt til å bistå personer med alvorlige gjeldsproblemer
Lov om sosiale tjenester i NAV § 17 Opplysning, råd og veiledning

Lover

Forvaltningsloven
Gjeldsordningsloven
Sosialtjenesteloven

Forskrifter

Forskrift om livsoppholdssatser

Retningslinjer

Gjeldsordningsloven - veiledende livsoppholdssatser

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

For at du skal få best mulig hjelp fra rådgiveren, er det viktig at rådgiveren får nok informasjon til å danne seg et korrekt og helhetlig bilde av økonomien din. Slike opplysninger kan være

 • Siste skatteoppgjør
 • Saldo på alle konti
 • Kopi av husleie- eller fremleiekontrakt for dokumentasjon av boutgifter
 • Lønnsinntekter og trygdeytelser de siste tre månedene
 • Dokumentasjon på eventuell bostøtte
 • Opplysninger om lån, kredittgjeld osv.
 • Kvittering for betalt husleie og strøm
 • Utgifter i til lege, fysioterapeut, kiropraktor, tannlege osv.
 • Utgifter til barnehage, SFO eller annen barnepass
 • Utgifter til forsikring
 • Opplysninger om innskudd i spareordninger

Du kan ta kontakt med kommunen og /eller NAV for informasjon og veiledning.

Søknadsfrist

Henvendelser behandles fortløpende.

Søknaden sendes til

Malvik kommune
Postboks 140
7551 Hommelvik, eller
postmottak@malvik.kommune.no

Saksbehandling

Saksbehandling

Behovet for bistand avdekkes gjennom individuell veiledningssamtale.
Timeinnkalling blir sendt ut fortløpende så snart en henvendelse er registrert.
Sakene prioriteres etter hvor akutt situasjonen er.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicekontoret
Telefon:73 97 20 00
Epost:postmottak@malvik.kommune.no
Postadresse:Postboks 140 7551 HOMMELVIK
Besøksadresse:Torggata 7 7550 HOMMELVIK

Ansvarlig enhet

Avdeling:Boligtjenesten
Besøksadresse:Rådhuset

Kontaktpersoner

Navn:Ann-Lisbet Hellevik Jensen
Tittel:
Telefon:73972125
Epost:alhj@malvik.kommune.no

Andre opplysninger

Oppdatert:2018-01-02 10:11
Gyldig til2018-12-01