kommunereform figurer

Kommunereformen behandles nå politisk

Politikerne i Malvik må ta stilling til om nabosamtalene om en eventuell sammenslåing skal avsluttes, eller om kommunen skal gå videre i forhandlinger. Det foreslås at man i tilfelle forhandlinger velger Trondheimsalternativet.

Formannskapet vil den 20.10. behandle saken, og den går videre til kommunestyret den 26.10. Saksframlegget kan du lese her i sak 46/15.