English A A A A A

Aktuelt

barn i snøen

Kommuneplanens samfunnsdel 2018–2030

En god samfunnsutvikling legger til rette for gode levekår for oss som innbyggere. Visjonen vår "Sammen om nyskaping og god samfunnsutvikling", legger føringer for hva vi skal strekke oss etter de neste årene mot 2030.