English A A A A A
Politikk

Kommuneplanens arealdel er klar til 2. gangs politisk behandling

Etter en omfattende høringsrunde, med mange uttalelser fra innbyggere, lag og foreninger samt offentlige myndigheter, har rådmannen nå gjort klart for 2. gangs politisk behandling av kommuneplanens arealdel.

Kommuneplanens arealdel (KPA) er en overordnet plan som skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen i Malvik kommune. Veldig forenklet kan en si at KPA er en plan for hvilke områder i Malvik som kan brukes til hva - eksempelvis boligbygging, næringsutvikling, friluftsliv, landbruk, og så videre - i årene fram mot 2030.

Kommunestyret vedtok 18. juni 2018 å sende et første utkast til KPA ut på offentlig høring. Høringsperioden varte til 16. september 2018, og det kom inn hele 103 uttalelser fra innbyggere, lag og foreninger og offentlige myndigheter.

Her finner du alle uttalelsene som har kommet inn i høringsperioden.

Rådmannens vurdering og kommentarer til hver enkelt uttalelse, samt anbefaling til politikerne, finner du i vedlegg til saksframlegget.

Videre behandling av KPA gjøres nå av de folkevalgte, først i utvalg for areal og samfunnsplanlegging 3. april 2019, deretter i kommunestyret 29. april 2019. Rådmannen vil før dette orientere kommunestyret om KPA-prosessen i kommunestyremøtet mandag 25. mars 2019.

Saksgang for kommuneplanens arealdel 2018 - 2030:

Frist for innspill til revideringen 30.04.2017

Se her for alle innspill til revideringen

1. gangsbehandling i utvalg for areal og samfunnsplanlegging 09.05.2018

PS 13/18

1. gangsbehandling i kommunestyret 18.06.2018

PS 36/18

Offentlig ettersyn og høring 06.07.2018 - 16.09.2018
Orientering om planen fra rådmannen til kommunestyret 25.03.2019
2. gangsbehandling i utvalg for areal og samfunnsplanlegging 03.04.2019

PS 9/19

2. gangsbehandling i kommunestyret 29.04.2019  

 

Tips en venn Skriv ut