English A A A A A

Aktuelt

Framside planbeskrivelse

Kommuneplanens arealdel 2018 - 2030 er vedtatt

Kommuneplanens arealdel kunngjøres etter vedtak i kommunestyret og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Politikk

Kommuneplanens arealdel 2018 - 2030

Kommuneplanens arealdel 2018 - 2030, unntatt de delene med innsigelse, ble vedtatt i kommunestyret 29. april 2019. For de delene av planen hvor det er knyttet innsigelse er det fortsatt mekling mellom partene.

Dmitry

Høringsuttalelser til kommuneplanens arealdel 2018 - 2030

Her finner du høringsuttalelsene kommunen har mottatt etter at forslag til kommuneplanens arealdel har vært ute på høring (offentlig ettersyn).

Framside planbeskrivelse

Kommuneplanens arealdel 2018 - 2030 - saksdokumenter og innspill

Saksdokumenter og mottatte innspill til kommuneplanens arealdel 2018 - 2030 finner du her. Planen har vært ute på høring og høringsuttalelsene finner du på denne siden.