English A A A A A

Aktuelt

Politikk

Kommuneplanens arealdel er klar til 2. gangs politisk behandling

Etter en omfattende høringsrunde, med mange uttalelser fra innbyggere, lag og foreninger samt offentlige myndigheter, har rådmannen nå gjort klart for 2. gangs politisk behandling av kommuneplanens arealdel.

Dmitry

Høringsuttalelser til kommuneplanens arealdel 2018 - 2030

Her finner du høringsuttalelsene kommunen har mottatt etter at forslag til kommuneplanens arealdel har vært ute på høring (offentlig ettersyn).

Framside planbeskrivelse

Kommuneplanens arealdel 2018 - 2030 - saksdokumenter og innspill

Saksdokumenter og mottatte innspill til kommuneplanens arealdel 2018 - 2030 finner du her. Planen har vært ute på høring og høringsuttalelsene finner du på denne siden.