English A A A A A
Framside planbeskrivelse

Kommuneplanens arealdel 2018 - 2030 - saksdokumenter og innspill

Saksdokumenter og mottatte innspill til kommuneplanens arealdel 2018 - 2030 finner du her. Planen har vært ute på høring og høringsuttalelsene finner du på denne siden.

 

 

Kartløsning

Lenke til kartløsning på web. Her kan du velge kartlaget "Kommuneplanen 2018-2030 utkast". Bruk "+" og "-" for å zoome deg inn i ut i kartet.

Utsnitt av kartløsning

 

 

Innspill som er tatt inn i forslaget til kommuneplanens arealdel:

Forslagene er nummerert etter nummerering i konsekvensutredningen.

A1 Fritidsbebyggelse - kolonihager Herjuan (F1)

B1 Boliger/Bebyggelse - Aunet (B30)

B3 Boliger - Karlslyst gård (B35)

B4 Boliger - Sakslund terrasse (B26)

B6 Boliger - Rota (B34)

B9, F1 Boliger Løva, Fritidsbebyggelse Jøssåstjønna - Mostadmark (F2)

Tiltak F2 i planbestemmelsene.

Gjelder forslag til flere tiltak:

  • B9 :  Boliger Løva
  • F1:   Fritidsbebyggelse Jøssåstjønna
  1. B9, B10, B11, B12, F1, F2 - Innspill Mostadmarkutvalget, 26.04.2017
  2. B9, B10, B11, B12, F1, F2 - Mostadmarkutvalgets sluttrapport, 05.04.2017

B15 Boliger - Foten (Sveian) (B27)

B19 Boliger - Smiskaret (B29)

M5 Deponi - Buås 1 (A5)

M7 Deponi - Sjøvold (A3)

 

 

Innspill som ikke er tatt inn i forslaget til kommuneplanens arealdel:

B8 Boliger - Markabygdvegen

B10, B11, B12, F2 - Flere tiltak - Mostadmark

Gjelder forslag til flere tiltak:

  • B10: Boliger Mila
  • B11: Boliger Verket
  • B12: Boliger Karlstad
  • F2:   Fritidsbebyggelse Heinfjorden
  1. B9, B10, B11, B12, F1, F2 - Innspill Mostadmarkutvalget, 26.04.2017
  2. B9, B10, B11, B12, F1, F2 - Mostadmarkutvalgets sluttrapport, 05.04.2017

B13 Boliger - Høybydalen