English A A A A A

Kommuneoverlege

Kommuneoverlegen er kommunens medisinskfaglige rådgiver og offentlig helsemyndighet etter helselovgivningen. Kommuneoverlegen koordinerer, tilrettelegger og leder det samfunnsmedisinske arbeidet i kommunen.

Ansvarsområder

Miljørettet helsevern
Smittevern

Kontaktinformasjon

Tlf. 73 97 20 00

Realf Ording Helgesen

e-post: realf.ording.helgesen@malvik.kommune.no