English A A A A A
Barn og unge

Kommunens tilgjengelighet for barn og unge

Dette er en krevende tid for alle – og i Malvik er vi opptatt av å ivareta barn og unge i denne sårbare situasjonen.

Plakat

Barnevern

Ring via servicetorget på 73 97 20 00, og du vil settes over til den som har vakt, eller til den du ønsker å snakke med.
Utenfor kontortid kan du kontakte barnevernvakta på telefon 902 87 037

Psykologtjenesten

Psykologtjenesten bistår i hovedsak med råd, støtte, veiledning, avklaringer/vurderinger innad i barne- og familietjenesten.
Dette kan være til barnevern, helsestasjon/ jordmortjenestens sårbare grupper, samt opprettholder telefonisk kontakt med eksisterende barn og familier.

Anne-Grethe Kant
Telefon: 904 71 495
E-post: Anne-Grethe.Kant@malvik.kommune.no

Mirjam Espevik
Telefon.: 911 23 875
E-post: Mirjam.Espevik@malvik.kommune.no

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Har du spørsmål knyttet til opplæring, logopedisk hjelp, spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning kan du kontakte fast kontaktperson til din barnehage/skole eller til PPT- leder på tlf 900 64 256.

Mobbeombud

Du kan nå mobbeombudet Helle Garberg Rånes på telefon 468 08 240

E-post: helle.ranes@malvik.kommune.no
Mobbeombudet har også en egen Facebook-side: Mobbeombudet i Malvik

Snapchat-konto: Mobbeombudetm (Mobbeombudet i Malvik)
Mobbeombudet er tilgjengelig hver dag, og kan også nås på ettermiddag, kveld og helg.

Politikontakt Ragnhild Vik

Vil du prate med politikontakt i Malvik kan du gå inn på Politiet i Værnesregionen

sin facebookside, legge igjen en beskjed i innboks og telefonnummer, så ringer Ragnhild tilbake.

Barnehager

Barn med foreldre i samfunnskritiske funksjoner, og barn med særlig omsorgsbehov har tilbud om å komme i barnehagen. Spørsmål kan rettes til virksomhetsleder Ann Kristin Aalberg:

Telefon: 920 68 666

E-post: ann.kristin.aalberg@malvik.kommune.no

Malvik kommunale kulturskole

Alle lærere har et opplegg med undervisning digitalt og god kontakt med alle elever.

Besøk gjerne deres facebookside

Ungdomshusene i Malvik

Her kan du nå ansatte ved ungdomshusene som betjener disse sidene og profilene i løpet av uka. Vil du se en film/snakke litt/vise frem noe du jobber med, diskutere lekser, høre på musikk sammen, lese bok i lag eller andre ting .

Vi er her for deg
Ungdomshusene i Malvik
Trude Bekkavik Mobil: 477 582 57

Hommelvik Ungdomshus
Leder: Malin Ulrikke Brandvik Veimæl Mobil:477 16 829

Vikhammer ungdomshus
Leder: Carlos Cortes Leon Mobil: 402 86 125

Ingrid Ungdomshus
Eskil Ungdomshus
Johan Ungdomshus
 

Malvik E-sport

Kommunens satsning på E-sport gjennom ungdomshusene i Malvik.

Bror Egil Sjöberg
Lagleder - CS
https://www.facebook.com/buck.fook.75

Joachim Eidem Olsen
Lagleder Fortnite
https://www.facebook.com/joachim.e.olsen

https://discordapp.com/
Malvik E-sport server:
https://discord.gg/ZKwaAJ

Ungdomshusenes Online Cafe
https://discord.gg/ZKwaAJ

Skoler

Barn med foreldre i samfunnskritiske funksjoner, og barn med særlig omsorgsbehov har tilbud om å komme på skolen. Elevene får digital undervisning i denne perioden, og kontaktlærer følger opp elevene med daglig kontakt via Zokrates/Teams. Oppmøte registreres hver dag, og elever som ikke logger på vil bli oppringt av kontaktlærer.

Kontaktlærer er tilgjengelig for elevene gjennom skoledagen. I tillegg til daglig oppfølging fra kontaktlærer kan elevene i tidsrommet 09.00-15.00 henvende seg på følgende nummer til sin skole:

Hommelvik skole
Telefon 73 97 23 92
Rektor torgeir.granbom@malvik.kommune.no

Hommelvik ungdomsskole
Telefon 73 97 24 50
Rektor kristel.linset@malvik.kommune.no

Sveberg skole
Telefon 73 97 32 00
Rektor Thomas-Boffey.Maehlen@malvik.kommune.no

Saksvik skole
Telefon 73 97 32 50
Rektor robert.hovde@malvik.kommune.no

Vikhammer skole og Vikhammeråsen grendaskole
Telefon 73 97 24 20
Rektor helle.vollan@malvik.kommune.no

Vikhammer ungdomsskole
Telefon 73 97 24 80
Rektor bodil.westby@malvik.kommune.no

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Fysioterapeut Marte Morken Høyland
Mobil: 912 49 188
Morken.Hoyland@malvik.kommune.no

Hommelvik skole
Helsesykepleier Mari Mauseth
Mobil: 468 23 888
Mari-mauseth@malvik.kommune.no

Saksvik skole
Helsesykepleier Grete Kristin Larsen
Mobil: 902 10 843
Grete-Kristin.Larsen@malvik.kommune.no

Helsesykepleier Camilla Ingdal Hansen
Mobil: 902 43 489
Camilla.ingdal.hansen@malvik.kommune.no

Sveberg skole
Helsesykepleier Barbro Marie Medås
Mobil: 905 37 341
Barbro-Marie.Medas@malvik.kommune.no

Hommelvik ungdomsskole
Helsesykepleier Ingeborg Gurine Kraft
Mobil: 468 92 761
Ingeborg.Kraft@malvik.kommune.no

Vikhammer ungdomsskole
Helsesykepleier Marit Refseth Fjeldsaunet
Mobil: 469 07 893
Marit.refseth.fjeldsaunet@malvik.kommune.no

Helsestasjon Vikhammer og Hommelvik
Jordmortjenesten 918 82 500 ,
Åpent klokken. 08.30 – 15.00
Telefontid klokken 08.30 -10.00 og 13.00 – 14.00

helsestasjon@malvik.kommune.no
jordmor@malvik.kommune.no
#Facebook- jordmortjenesten i Malvik kommune

Helsestasjon for ungdom 13 – 20 år
Send sms eller ring helsesykepleier 468 92 761 for avtale.

helsestasjon@malvik.kommune.no