English A A A A A

Kommunale boliger

Bolig er i utgangspunktet et privat ansvar, man Malvik kommune har et ansvar for enkelte innbyggere.
Retten til nødvendig helsehjelp gjelder uavhengig av hvor du bor og type bolig.

Kommunale boliger uten bemanning er et virkemiddel for å bistå særskilt vanskeligstilte på boligmarkedet.

Kommunale boliger leies ut til personer som er uten tilpasset bolig, og som selv eller ved annen hjelp ikke er i stand til å skaffe seg bolig.
1. januar 2020 har Malvik kommune 40 kommunale boliger uten bamanning, alle disse er i Hommelvik. Her finner du kriteriene for tildeling av kommunale boliger.

Skal du søke kommunal bolig?

Her finner du elektronisk søknadsskjema.

Du kan også bruke utskriftsvennlig søknadsskjema.


Heldøgns omsorg tildels personer som etter helse- og omsorgsfaglige vurderinger kvalifiserer for langtidsopphold i sykehjem eller omsorgsbolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.
Per 1. januar 2020 har Malvik kommune 86 omsorgsboliger med heldøgns bemanning, både i Hommelvik og på Vikhammer, og 34 sykehjemsplasser ved Hommelvik helsetun som tildeles etter kommunal forskrift. Her finner du forskriften.

For å søke om heldøgns omsorg kan du bruke dette søknadsskjemaet. Skjemaer kan også printes ut og leveres i per papir.