English A A A A A

Aktuelt

Houses

Kommunale avgifter og gebyrer for 2020

Gebyrregulativ for 2020 tekniske tjenester, ble vedtatt av kommunestyret 19.12.2019.