English A A A A A

Aktuelt

Hus med fargerike tak

Kommunale avgifter og gebyrer for 2021

Gebyrregulativ for 2021 tekniske tjenester ble vedtatt av kommunestyret 7.desember 2020.

The money house

Snart vil du motta faktura for kommunale årsgebyrer og eiendomsskatt for første termin 2021

Uavhengig av type avtale med oss er forfallsdato 20. februar 2021. Her får du mer informasjon om fakturaen for kommunale gebyrer og eiendomsskatt.

jan 2021[1]

Månedlig fakturering av kommunale avgifter og eiendomsskatt

Vi åpner opp for månedlig fakturering av kommunale avgifter og eiendomsskatt fra 1. januar 2021. Du kan inngå avtale om dette allerede nå.