English A A A A A

Aktuelt

Digger machine operate for digging soil and repair road in the p

Gebyr på saksbehandling av gravemeldinger og arbeidsvarslinger fra 1. juli 2022

Fra 1. juli innføres gebyr på saksbehandling av gravemeldinger og arbeidsvarslinger i Malvik kommune. Du må forholde deg til kommunens instruks dersom du skal grave eller etablere anlegg i og ved kommunal vei.

Dirty drain, Water pollution in river

Har du innspill til forslag til gebyrforskrift for saksbehandling og kontroll etter forurensningsregelverket?

Forslag til ny gebyrforskrift for saksbehandling og kontroll etter forurensningsregelverket legges ut til høring. Høringsfrist er 10. august 2022.

House model on wooden background

Har du innspill til forslag til ny gebyrforskrift for arealsaker?

Forslag til ny gebyrforskrift for saksbehandling av reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering legges ut til høring. Høringsfrist er 10. august 2022.

Hus med fargerike tak

Kommunale avgifter og gebyrer for 2022

Gebyrregulativ for 2022 tekniske tjenester ble vedtatt av kommunestyret 13.desember 2021.

The money house

Snart vil du motta faktura for kommunale årsgebyrer og eiendomsskatt for første termin 2022

Uavhengig av type avtale med oss er forfallsdato 20. februar 2022. Her får du mer informasjon om fakturaen for kommunale gebyrer og eiendomsskatt.