Hus med fargerike tak

Kommunale avgifter og gebyrer for 2022

Gebyrregulativ for 2022 tekniske tjenester ble vedtatt av kommunestyret 13.desember 2021.