English A A A A A
Hus med fargerike tak

Kommunale avgifter og gebyrer for 2022

Gebyrregulativ for 2022 tekniske tjenester ble vedtatt av kommunestyret 13.desember 2021.

Vedtatte gebyrsatser for 2022

Gebyrregulativ oppdelt i emner 

Under finner du gebyrregulativet oppdelt etter emner.

Årsgebyrer 2022

Eiendomsskatt

Vedtak etter politisk behandling 13.12.2021

Tidligere års gebyrregulativ