English A A A A A
Hus med fargerike tak

Kommunale avgifter og gebyrer for 2021

Gebyrregulativ for 2021 tekniske tjenester ble vedtatt av kommunestyret 7.desember 2020.