English A A A A A
Houses

Kommunale avgifter og gebyrer for 2020

Gebyrregulativ for 2020 tekniske tjenester, ble vedtatt av kommunestyret 19.12.2019.

Vedtatte gebyrsatser for 2020

Gebyrregulativ oppdelt i emner

Under finner du gebyrregulativet oppdelt etter emner.

(Siden er under revidering)

Årsgebyrer 2020

Eiendomsskatt

Vedtak etter politisk behandling 19.12.2019

Tidligere års gebyrregulativ