English A A A A A
Bilde av kommunevåpen på hvit bakgrunn

Kommunal planstrategi 2020–2023 - offentlig ettersyn

Malvik kommune har laget forslag til kommunal planstrategi.

Saken legges nå ut til offentlig ettersyn før den sluttbehandles i formannskap og kommunestyre.

Hva er en kommunal planstrategi?

Planstrategien er første steg i kommunens langsiktige planlegging, hvor kommunens utviklingstrekk og utfordringer drøftes. Det er sentralt i arbeidet å vurdere og prioritere hvilke planer det er behov for å utarbeide i valgperioden.

Her kan du lese dokumentene

Forslag til planstrategi.

Saksframlegg og vedtak i formannskapet.

Høringsfrist

Alle som ønsker har rett til å uttale seg til planen. Frist for å komme med uttalelser er 24. september. Benytt gjerne vårt elektroniske skjema  for uttalelser. Saksnummer er PS61/2020.

Spørsmål og uttalelser kan også sendes til Malvik kommune, postboks 140, 7551 Hommelvik eller på e-post til postmottak@malvik.kommune.no.

Kontaktperson er Bjørg Løkken, bjorg.lokken@malvik.kommune.no.