English A A A A A

Kommunale boliger uten bemanning

Bolig er i utgangspunktet et privat ansvar, men Malvik kommune har et ansvar for enkelte innbyggere.
Retten til nødvendig helsehjelp gjelder uavhengig av hvor du bor og type bolig.

Kommunal boliger uten bemanning er et virkemiddel for å bistå særskilt vanskeligstilte på boligmarkedet. De leies ut til personer som er uten tilpaset bolig og som selv eller ved annen hjelp ikke er i stand til å skaffe seg egen bolig.
Kriteriere for tildeling av kommunale boliger finner du her.

Det inngås tidsbestemte kontrakter med varighet inntil 3 år med mulighet for forlengelse. Søkere til kommunal boliger skal få tilbud om råd og veiledning om alternative løsninger for sitt boligbehov.

Malvik kommune har pr. 01.01.2020 40 kommunale boliger uten bemanning, alle er i Hommelvik.  Boligene er av ulik størrelse og standard.

Les om kriterier for å søke om kommunale boliger her .

Kontaktinformasjon:

Servicetorget tlf 73 97 20 00
E-post: postmottak@malvik.kommune.no