English A A A A A

Kommunal gjennomgangsbolig

Gjennomgangsboliger er et virkemiddel for å bistå økonomisk eller sosialt vanskeligstilte på boligmarkedet, og er som hovedregel å betrakte som midlertidig hjelp.
 
Det inngås tidsbestemte kontrakter med varighet inntil 3 år med mulighet for forlengelse. Søkere til kommunal gjennomgangsbolig skal få tilbud om råd og veiledning om alternative løsninger for sitt boligbehov.

Malvik kommune har 25 gjennomgangsboliger. Boligene er av ulik størrelse og standard.

Les om kriterier for å søke om gjennomgangsbolig i menyen til høyre.

Kontaktinformasjon:

Servicetorget tlf 73 97 20 00
E-post: postmottak@malvik.kommune.no
 

 

 

Tips en venn Skriv ut