English A A A A A

Et nytt opplæringstilbud i Malvikskolen

KODA

tegnsprak.png

Hørende barn som har en eller to døve foreldre kalles gjerne KODA, Kids of Deaf Adults. Disse barna vokser opp i et unikt språkmiljø, med en kombinasjon av tegnspråk og talespråk.

Det er lett å forstå at disse barna vil mestre språkmiljøet sitt bedre dersom de kan få opplæring i tegnspråk på skolen. Dessverre er det svært få skoler som kan tilby sine elever dette.

tegnspråk 2.png

Sveberg skole har sammen med Statped startet utviklingen av et tegnspråklig opplæringstilbud til disse barna. Målet er å kunne tilby alle barn i hele Malvikskolen, som har døve foreldre eller døve søsken, opplæring i tegnspråk, slik at de i større grad kan oppleve mestring i språkmiljøet sitt.

Sveberg skole jobber nå sammen med Statped med lokale opplæringsplaner og kompetanseheving hos ansatte.

Tilbudet skal være på plass fra høsten 2021, og er i første omgang en prøveordning finansiert av Utdanningsdirektoratet. Skolen rapporterer direkte til Utdanningsdirektoratet, som vurderer om opplæring i tegnspråk skal bli en lovfestet rettighet for blant annet KODA-barn.