English A A A A A

Endre beregningsgrunnlag

Feil i beregningsgrunnlaget fra skatteetaten?

Mener du at opplysningene om din eiendom er feil, eller at boligverdien er for høy, kan du endre opplysningene ved å sende endringsmelding til skatteetaten.no. Skatteetaten kan også kontaktes på telefonnummer 800 80 000. Malvik kommunen er ikke klageinstans for Skatteetatens boligverdi/ formuesgrunnlag.

 

Klage på kommunalt grunnlag

Fristen for å klage er 17. april 2021. Klagen skal være skriftlig, og merkes tydelig med gårds- og bruksnummer, samt eventuelt feste- og seksjonsnummer. Begrunn det konkrete forholdet du klager på. Merk alle vedlegg tydelig, og oppgi din kontaktinformasjon. Klage på takst behandles først i sakkyndig nemnd. Hvis klagen ikke får medhold, går den videre til felles klagenemnd for endelig behandling.

Klage sendes til:

E-post:        eiendomsskatt@malvik.kommune.no

Post:           Malvik kommune, Eiendomsskatt, Postboks 140, 7551 HOMMELVIK