English A A A A A

Klage på vedtak

Det kan klages på enkeltvedtak som er fattet etter barnehageloven. Klagen vil bli fulgt opp etter en bestemt saksgang. Det kan også klages på andre forhold. Saksgangen vil variere etter klagens art.

Klage på enkeltvedtak

I vedtaket opplyses det om adgangen til å klage. Virksomhet barnehage behandler klagen før den eventuelt blir oversendt til formannskapet og/eller fylkesmannen for endelig behandling.

Du kan klage på følgende vedtak:

 • Begrunnelse for ikke innfridd ønske om barnehage nummer en og to ved hovedopptaket.
  Saksgang: virksomhet barnehage - formannskapet.
 • Vedtak om moderasjon på foreldrebetaling i barnehage.
  Saksgang: virksomhet barnehage - formannskapet.
 • Vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven § 35 a.
  Saksgang ved private barnehager: virksomhet barnehage -fylkesmannen.
  Saksgang ved kommunale barnehager: barnehagen – virksomhet barnehage - fylkesmannen.
 • Vedtak om skyss til barn med spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven § 36
  Saksgang ved private barnehager: virksomhet barnehage - fylkesmannen.
  Saksgang ved kommunale barnehager: barnehagen – virksomhet barnehage - fylkesmannen.

Andre klager

Klageren kan sende skriftlig henvendelse til virksomhet barnehage dersom saken ikke løses i barnehagen. Virksomhet barnehage følger opp klagesaker med ulike typer tiltak.

Klagen sendes til oss her, eller postadressen under:

Virksomhet barnehage

Malvik kommune
Postboks 140
7551 Hommelvik