English A A A A A

Klage på karakterer

Du kan klage på alle karakterer som føres på vitnemålet. Fylkesmannen er klageinnstans. Klagefristen er 10 dager fra dere har (eller burde ha) gjort dere kjent med karakterene. Det er lurt å se på kapittel 3, om vurdering, og kapittel 5, om klage på karakterer, i forskrift til opplæringslova.