English A A A A A
Vitnemål

Veiledning ang. klage på karakterer

Elever og foresatte har mulighet til å klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer. Dette gjelder for valgfag på 8. trinn, valgfag og fagene kunst og håndverk og musikk på 9. trinn, og for de resterende fagene på 10. trinn. Før man sender klage, er det viktig å lese veiledningen for hvordan dette gjøres:

 

Klage på karakter i valgfag på 8. og 9. trinn, og kunst og håndverk og musikk, 9. trinn 
Frist for klage musikk og kunst og håndverk 9. trinn: 14.6.2018
Frist for klage valgfag: 2.7.2018

Klage på standpunkt- og eksamenskarakterer, 10. trinn 
Frist for klage: 12.6.2018 (standpunkt)/2.7.2018 (eksamen/standpunkt orden og oppførsel)

Utdanningsdirektoratets veiledning for klage på eksamenskarakterer

Tips en venn Skriv ut