Illustrasjonsfoto akuttmedisin - Helsedirektoratet

Kjernejournal for innbyggerne i Malvik fra høsten 2013

Kjernejournal er en ny elektronisk løsning som samler viktige opplysninger om helsen til den enkelte innbygger på ett sted

Til høsten skal kjernejournal prøves ut i pilotkommunene Trondheim, Melhus, Malvik og Klæbu.

I dag har man én journal ved hvert sted man har fått behandling. Hvis man trenger helsehjelp raskt, vil helsepersonell ofte ikke ha tilgang til opplysninger om pasienten. Dette er spesielt uheldig i en akutt situasjon.

De fleste døgnopphold på sykehus er ikke planlagt. Informasjon om pasienten er da ikke sendt i forkant. Verdifull tid kan gå med til å lete etter viktige opplysninger om legemiddelbruk og helsetilstand. Kjernejournal skal bedre dagens situasjon. Viktige helseopplysninger blir samlet i kjernejournalen, som helsepersonell får tilgang til på en rask og sikker måte.

Kjernejournal prøves ut fra august

De som er folkeregistrert i en av pilotkommunene, får automatisk sin egen kjernejournal i august.

Les mer om prosjektet (klikk her)