Malvik%20kirke

Kirker og kirkegårder

Malvik kirke ligger langs Malvikveien, mellom Vikhammer og Midtsand. Malvik kirke ble innvidd 18. november 1846 av biskop Riddervold og erstattet "Gammelkirka" fra 1656. Tidligere har det også stått to eldre kirker på plassen, en stavkirke fra 1449 og en enkel trekirke fra 1596. Rundt 6700 personer sokner til Malvik kirke. I 1996 feiret kirken sitt 150 års jubileum.

Malvik kirke er en korskirke med plass til 700 personer. Kirken ruver godt i landskapet, den har en særpreget og spesiell stil. Malvik kirke er bygd med Kongsberg kirke som forbilde.

Av eldre kirkeinteriør fra ”Gammelkirka”, er bevart en altertavle, prekestol og døpefont. Den barokke altertavlen er rikt utsmykket med profilerte gesimser og forgylte kjerubhoder.

I nær tilknytning til kirka ligger kirkestua Malvik Store, ei eldre monumental trønderlån som skal bli nytt menighetshus for Malvik kirke. Bygningen er flyttet og ligger i rett ved kirka. Den gamle låna fra 1800-tallet har gjennomgått en omfattende restaurering som er gjennomført på dugnad under ledelse av Stiftelsen Malvik kirkestue.

På vestre del av Malvik kirkegård står to gravstøtter med ”sølvkranser” montert i steinen.

Gravstøttene er av eldre type og skiller seg ut i forhold til de andre støttene i kirkegårdslandskapet. 

solvkrans malvig small

Tradisjonen med å bruke sølvkranser i begravelsessammenheng var kjent i Norden omkring forrige århundreskifte, særlig på begynnelsen av 1900-tallet.

Det mest vanlige var at sølvkransen var festet på en pute, de kunne også være montert i en trekasse med glasslokk. Kassene ble satt ut på gravene til spesielle anledninger.

Den ene gravstøtta med sølvkrans på Malvik kirkegård er fra 1845. Den er reist til minne om lærer, kirkesanger og klokker J. Malvig. Den andre støtta står på graven til ekteparet Saksvik. Den er mest sannsynlig reist i 1930 til jernbanearbeider Kristen Saksviks død.

 Hommelvik kirke ligger i Hommelvik sentrum. Langskipskirken er bygd i tre og har plass til 360 personer. Kirken ble innviet den 25. mai 1887 av biskop Laache. Arkitekter er Johan Wæhre og Osvald Magnus Günther.

I 1950 ble kirken omfattende restaurert under ledelse av arkitekt John Tverdal. Interiøret ble modernisert og kirken fikk blant annet ny dekorert galleribrystning, ny prekestol, altertavle og orgel.

I 1977 ble tak og vegger isolert. Innvendig tak ble senket og kledd med trepaneler, benkene på galleriet ble erstattet med stoler. Åtte nye lysekroner kom også på plass. I 1982 fikk kirken nytt bårehus og i jubileumsåret 1987 ble blant annet våpenhuset pusset opp. Hommelvik kirke har en vakker akustikk og kirken benyttes ofte som arena av det rike sang- og musikklivet i Hommelvik. 

Tidligere statsminister Johan Nygaardsvold ligger begravet på Hommelvik kirkegård, til høyrenygaardsvold bauta small for inngangen. Bautaen ble reist av Det Norske Arbeiderparti. Johan Nygaardsvold døde i 1952.  

 

 

 

 

 

 

Tips en venn Skriv ut