English A A A A A

Julemarkering ved Hommelvik ungdomsskole

Som en del av skolens generelle kulturelle aktivitet har vi valgt å videreføre vår tradisjon med å ha en julemarkering i og utenfor kirka før jul. I tillegg vil vi ha en felles juleavslutning for alle elevene i gymsalen fredag 21. desember.

 Julemarkering tirsdag 18. desember kl. 10.30-11.30 har to alternativer; en for de som ønsker å være med i kirka, og en for de som vil være på skolen.

 

Vi vil gjøre dere foreldre/foresatte på 9. trinnoppmerksomme på at under øving til samlinga i kirka kan det være nødvendig å gi et tilpassa tilbud for elever som ikke ønsker å delta på fellessanger etc. Gi beskjed i meldebok eller via Mobilskole/SMS om dere ønsker å frita eleven deres.

 
 
Alternativ 1: Skolegudstjeneste:
Ansvarlig for program og gjennomføring: 9. trinn sammen med sokneprest Bjørn Hesselberg.
Program: Prosesjon ved elever fra 9. trinn, tenning av lys, sang, tekstlesing og juletanker fra presten.
 
 
Alternativ 2: Julemarkering på skolen
Ansvarlig for program og gjennomføring: Rakel Trondal
Dette opplegget vil ta utgangspunkt i følgende tema:
  • Juletradisjoner og julefeiring i nåtid og før kristen tid.
  • Julefeiring på ulike steder i verden.
 
 
Da julemarkeringa i kirka kan ha elementer av forkynnelse, ønsker vi at foresatte gir tilbakemelding til skolen hvis deres barn ikke skal være med i kirka.
Vi ønsker melding om dette innen fredag 14. desember, enten i meldebok eller via Mobilskole/SMS til kontaktlærer.
 
 
Hommelvik 06.12.12
 
 
John Thomas Renå
Avdelingsleder 9. trinn