English A A A A A
Juletre med lys

Julemarkering 21. desember

Som en del av skolens førjulsaktiviteter har vi valgt å videreføre vår tradisjon med å ha en julemarkering i kirka før jul. Julemarkeringen er onsdag 21. desember kl. 13.00 – 14.00, og skolen har to alternativer: et for de som ønsker å være med i kirka og et for de som vil være på skolen.

Alternativ 1: Skolegudstjeneste

Ansvarlig for program og gjennomføring: 9. trinn sammen med sokneprest Bjørn Hesselberg.
Program:

  • Prosesjon ved elever fra 9. trinn, tenning av lys, sang, tekstlesing og juletanker fra presten.

Alternativ 2: Julemarkering på skolen

Dette opplegget vil ta utgangspunkt i følgende tema: 

  • Juletradisjoner og julefeiring i nåtid og førkristen tid.
  • Julefeiring på ulike steder i verden.

Skolen organiserer deltagelse ved at elevene melder seg på aktuell aktivitet på skolen. Vi ønsker at elevene skal ha et bevisst forhold til valget, og oppfordrer dere til å drøfte dette hjemme.
Frist for påmelding: onsdag 14. desember.