English A A A A A

Jordmortjenesten

Jordmortjenesten tilbyr samtale med deg som planlegger et svangerskap, svangerskapskonsultasjoner til deg som er gravid,fødselsforberedende kurs/samtale, barselbesøk etter fødsel, ammeveiledning og etterkontroll 4-6 uker etter fødsel.

Time til første konsultasjon hos jordmor bestiller du på telefon 918 82 500, eller ved å sende e-post til jordmortjenesten@malvik.kommune.no.

Etter først møte med jordmor, settes det opp time fra gang til gang. Du får da kontaktinformasjon slik at du kan kontakte jordmor direkte dersom du ønsker å endre å oppsatt time.

Jordmødrene i Malvik

Åshild Reitan Malvik - telefon 469 04 859 
Helene Saksvik Ringås - telefon 468 93 026

Svangerskapsomsorg

Når du er gravid kan du gå til svangerskapskontroller. Du bestemmer selv om du vil gå til jordmor, lege eller en kombinasjon av disse. I følge nasjonale retningslinjer (2018) for svangerskapsomsorg er det viktig at du kontakter lege eller jordmor så snart du vet at du er gravid. Vi tilstreber å gi deg time innen en uke etter henvendelse. Det er anbefalt 8 konsultasjoner i løpet av svangerskapet, inkludert ultralydundersøkelse omkring uke 18. Oppfølgingen vil tilpasses ut fra den enkeltes ønsker og behov. Får du oppfølging på poliklinikken kan du likevel få støttesamtaler hos oss om forberedelse til fødsel, amming og barseltid. Partner er velkommen til å være med på konsultasjonene og en konsultasjon er forbeholdt kun mor. Ved komplikasjoner i svangerskapet samarbeider vi med fastlege og/eller poliklinikk på sykehuset. 

Svangerskap er en utfordrende tid på godt og vondt for de fleste. Hos jordmor vil du kunne få bekreftet disse følelsene, samt at vi følger med på at både du og babyen din har det bra. Vi kan ta rutineblodprøver og veileder i tema som omhandler levesett, svangerskap, fødsel, kosthold, amming og foreldrerollen.

Vi samarbeider tett med andre faggrupper som fastleger, føde-barsel avdeling, helsesykepleier, psykolog, barnevern og spedbarns-team. Vi bruker telefontolk i konsultasjoner ved behov. Svangerskapskontrollene er gratis. Husk å ta med helsekoret, utskrift av blodprøvesvar og urinprøve til alle konsultasjoner.

Fødsels og foreldreforberedende kurs 

En gang i måneden holder vi foreldreforberedende kurs. Kurset varer i 4 timer og holdes av jordmor, helsesykepleier og psykolog. Hensikten med kursene er å gi dere som skal bli foreldre kunnskap om fødselen, amming og barseltid. Kurset er gratis. De fleste på kurset vil være mellom uke 32 og 38. Påmelding skjer til jordmor.

Gågruppe

Hver torsdag møtes gravide og jordmor på Midtsand for en sosial trimtur. Det er et uformelt treff, og en mulighet til å treffe andre gravide for å utveksle erfaringer og bli kjent.

Du kan lese mer om de ulike konsultasjonene på helsenorge.no

https://helsenorge.no/gravid/svangerskapskontroller

Barselomsorg

Vi er opptatt av at nybakte foreldre skal få en trygg og rolig start hjemme. Jordmor kommer derfor hjem til dere 1-3 dager etter hjemreise fra sykehuset, og kan følge dere den første uken etter fødsel. Når du har født og vet omtrent når du kommer hjem med ditt nyfødte barn, kan du ta kontakt med jordmor for å avtale barselbesøk. Du får også tilbud om besøk av helsesykepleier den syvende til tiende dag etter fødsel. Hensikten med besøket er å ivareta mor og barns helse i nyfødtperioden, gi veiledning til en vellykket ammestart og gi støtte til foreldrene i den nye rollen.

Kvinnehelse

Det skjer store endringer med mors kropp og følelser i barseltiden. Vi tilbyr kvinner en kontroll 4-6 uker etter fødsel. Denne kontrollen er gratis, og du kan velge om du vil gå til jordmor eller fastlege. Under kontrollen kan du snakke med oss om fødselsopplevelsen, tiden på sykehuset og hvordan du har hatt det de første ukene etter fødselen. Vi tilbyr prevensjonsveiledning og skriver ut resept på ønsket prevensjon. Jordmor kan sette inn spiral og P-stav. Vi tar celleprøve fra livmorhalsen ved behov. Jordmor er en del av teamet i helsestasjon for ungdom.