English A A A A A

Jordmor

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Jordmortjenesten

Beskrivelse

Gravide bosatt i kommunen får tilbud om svangerskapsomsorg tilknyttet helsestasjonen. For å kunne fange opp aktuelle behov, ønsker vi å møte den gravide tidlig i svangerskapet, og vi anbefaler første konsultasjon i svangerskapsuke 6-12. Du vil få avtale med jordmor så snart som mulig og senest en uke etter opprettet kontakt.

Du velger selv om du ønsker oppfølging hos jordmor og/eller fastlege i svangerskapet. Vi følger de anbefalte retningslinjene fra Helsedirektoratet angående antall kontroller. I tillegg til at kontrollen skal sikre god medisinsk oppfølging, skal det være rom for at du kan ta opp ting du har på hjertet. Vi bruker telefontolk ved behov. Dersom du har sykdommer som krever medisinsk behandling eller har hatt tidligere alvorlige komplikasjoner i svangerskapet, bør du ta første kontroll hos egen fastlege. 

Vi tilbyr individuell oppfølging for gravide og deres partnere i svangerskap og barseltid i forhold til fysisk og psykisk helse, fosterets utvikling, kosthold og levevaner, fødselsforberedelse, amming og barseltid, fødsels og foreldreforberedende kurs for førstegangsfødende, hjemmebesøk av jordmor 1-3 dager etter at dere har kommet hjem fra barsel og prevensjonsveiledning etter fødsel.

Den som ønsker å gå til jordmor tilknyttet helsestasjonene kan kontakte helsestasjonen for timeavtale. Partneren din eller annen ledsager må gjerne bli med hvis dere ønsker det.

Du kan lese mer om de ulike konsultasjonene på helsenorge.no

https://helsenorge.no/gravid/svangerskapskontroller

Målgruppe

Gravide bosatt i Malvik kommune

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

aaa

Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se blant annet

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2
Smittevernloven § 3-8
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7
Forskrift om helsestasjon og skolehelsetjenesten.

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven
Smittevernloven

Forskrifter

Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Retningslinjer

Helsestasjon 0-5 år

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Jordmor Åshild Reitan Malvik
Stasjonsveien 14 
7550 Vikhammer
Tlf. 918 82 500 / 469 04 859
E-post: jordmor@malvik.kommune.no

Saksbehandling

Klagemulighet

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Du kan også klage til fylkesmannen i ditt fylke over uforsvarlig utførelse av tjenesten, utilstrekkelig eller gal informasjon eller brudd på taushetsplikten.

Skulle det skje ei svært alvorleg hending i samband med tenesta kan du som pårørande eller pasient sende ei varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Helsesøstertjenesten
Postadresse:Postboks 140 7551 HOMMELVIK
Besøksadresse:7550 HOMMELVIK

Andre opplysninger

Oppdatert:2019-04-08 08:14
Gyldig til2019-10-01