English A A A A A

Jordmor

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Jordmortjenesten

Beskrivelse

Time til første konsultasjon hos jordmor bestiller du på telefon 918 82 500, eller ved å sende e-post til jordmor@malvik.kommune.no.

Etter først møte med jordmor, settes det opp time fra gang til gang. Du får da kontaktinformasjon slik at du kan kontakte jordmor direkte dersom du ønsker å endre å oppsatt time.

Jordmødrene i Malvik

Åshild Reitan Malvik - telefon 469 04 859 
Helene Saksvik Ringås - telefon 468 93 026

For mer informasjon, se Jordmortjenesten - MALVIK KOMMUNE.

 

Målgruppe

Gravide bosatt i Malvik kommune

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

aaa

Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se blant annet

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2
Smittevernloven § 3-8
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7
Forskrift om helsestasjon og skolehelsetjenesten.

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven
Smittevernloven

Forskrifter

Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Retningslinjer

Helsestasjon 0-5 år

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Åshild Reitan Malvik - telefon 469 04 859 
Helene Saksvik Ringås - telefon 468 93 026

Saksbehandling

Klagemulighet

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Du kan også klage til statsforvalteren i ditt fylke over uforsvarlig utførelse av tjenesten, utilstrekkelig eller gal informasjon eller brudd på taushetsplikten.

Skulle det skje ei svært alvorleg hending i samband med tenesta kan du som pårørande eller pasient sende ei varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Helsestasjon og skolehelsetjenesten
Postadresse:Postboks 140 7551 HOMMELVIK
Besøksadresse:7550 HOMMELVIK

Andre opplysninger

Oppdatert:2021-11-30 13:47