English A A A A A

Aktuelt

Jordbruk i Malvik kommune

I Malvik kommune er det ca 15 000 dekar jordbruksareal. Om lag 4000 dekar er velegnet til matkornproduksjon, og i dag blir det produsert korn på vel 6000 dekar. Nære 9000 dekar er grasvekster til slått og beite, og det er et allsidig husdyrhold i kommunen. Hesteholdet har vist en eksplosiv økning som følge av ridesenter og aktivitetstilbud

Old red farm buildings

Nytt søknadssystem for søkere av spesielle miljøtilskudd og tilskudd til drenering

Søknader om spesielle miljøtilskudd i jordbruket (SMIL), og tilskudd til drenering av jordbruksjord skal fra og med 2019 sendes inn digitalt med innlogging via ID-porten/Altinn.