English A A A A A

Aktuelt

Jordbruk i Malvik kommune

I Malvik kommune er det ca 15 000 dekar jordbruksareal. Om lag 4000 dekar er velegnet til matkornproduksjon, og i dag blir det produsert korn på vel 6000 dekar. Nære 9000 dekar er grasvekster til slått og beite, og det er et allsidig husdyrhold i kommunen. Hesteholdet har vist en eksplosiv økning som følge av ridesenter og aktivitetstilbud

Hender nysådd

Nå kan du søke tilskudd fra kommunens fond til nydyrking og nysatsing i jordbruket

Støtte fra fondet kan gis til eiere og brukere av jordbruksareal og husdyrholdere i Malvik kommune. Se mer for vedtekter, retningslinjer og søknadsskjema.

Old red farm buildings

Nytt søknadssystem for søkere av spesielle miljøtilskudd og tilskudd til drenering

Søknader om spesielle miljøtilskudd i jordbruket (SMIL), og tilskudd til drenering av jordbruksjord skal fra og med 2019 sendes inn digitalt med innlogging via ID-porten/Altinn.