English A A A A A

Jordbruk i Malvik kommune

I Malvik kommune er det ca 15 000 dekar jordbruksareal. Om lag 4000 dekar er velegnet til matkornproduksjon, og i dag blir det produsert korn på vel 6000 dekar. Nære 9000 dekar er grasvekster til slått og beite, og det er et allsidig husdyrhold i kommunen. Hesteholdet har vist en eksplosiv økning som følge av ridesenter og aktivitetstilbud

Kyr produksjonstilskudd

I Malvik kommune  er det ca 15 000 dekar jordbruksareal.  Om lag 4000 dekar er velegnet til matkornproduksjon, og i dag blir det produsert korn på vel 6000 dekar. Nære 9000 dekar er grasvekster til slått og beite, og det er et allsidig husdyrhold i kommunen. Hesteholdet har vist en eksplosiv økning som følge av ridesenter og aktivitetstilbud. Ellers holder husdyrholdet seg stabilt.

Jordbruk1
Jordbruk2