Jens Berget ble i kommunestyremøte 30. august konstituert som rådmann fra 1. september.

Jens Berget konstituert som rådmann

Jens Berget ble i kveldens kommunestyremøte konstituert som rådmann fra 1. september og til ny kommunedirektør tiltrer.

Ordfører Trond Hoseth redegjorde samtidig for at prosessen med å rekruttere kommunedirektør er godt i gang og planen er å ha en innstilling fra ansettelsesutvalget i oktober.

I kveldens møte ble også Carl-Jakob Midttun takket av som rådmann av kommunestyret. Midttun har sin siste arbeidsdag 31. august før han tiltrer som ny fylkesdirektør i Trøndelag fylkeskommune. Midttun har vært rådmann i Malvik siden 1. august 2016.

Berget har vært organisasjonssjef i kommunen siden november 2019, og vil fungere som rådmann fram til ny kommunedirektør tiltrer.