English A A A A A
Jens Berget

Jens Berget blir ny kommunalsjef organisasjon i Malvik kommune

Jens Berget har takket ja til tilbud om stilling som kommunalsjef organisasjon i Malvik kommune og planlegger oppstart 4.november 2019.

Jens er 52 år, er i dag avdelingsdirektør i Nordland politidistrikt og leder stab for virksomhetsstyring. 
Han har jobbet i ulike stillinger i politiet og har de siste 7 år hatt strategiske lederstillinger som administrasjonssjef og avdelingsdirektør. I disse posisjonene har/har han hatt ansvar for HR/HMS, kommunikasjon, økonomistyring, virksomhetsstyring, arkiv og dokumentforvaltning, sikkerhet, IKT og GDPR. Berget har MPA (Master of Public Administration) fra NTNU.  

I forbindelse med nærpolitireformen har han vært med på å bygge opp en helt ny organisasjon. Dette har vært en krevende prosess, men som følge av et sterkt partssamarbeid under hele prosessen har resultatet blitt veldig bra. Jens ledet omstillingsutvalget for politidistriktet i reformperioden fra 2016-2018, og bidro her til gjennomføring av en størst mulig smidig innplassering av medarbeidere i den nye organisasjonen.

Kommunal sektor representerer noe helt nytt rent jobbmessig, men Jens ser frem til å få brukt sin kunnskap og erfaringer fra politiet for bidra til å levere gode fremtidsrettede tjenester til befolkningen i Malvik kommune, samtidig som man legger til rette for et godt arbeidsmiljø for de ansatte som er i tråd med kommunens verdier.