English A A A A A

Aktuelt

Internkontrollsystem Vikhammer ungdomsskole

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Dette gjelder både det fysiske og psykososiale miljøet, og er regulert gjennom opplæringslovens kapittel 9a, folkehelseloven og forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. 

Beredskapsplan/handlingsplan for alvorlige ulykker

Vikhammer ungdomsskole har utarbeidet beredskapsplan/handlingsplan for alvorlige ulykker og hendelser. Denne planen er en del av skolens internkontrollsystem.

Veileder for bekymringssaker barn og unge

Det er utarbeidet veileder for ansatte i Malvik kommune ved bekymringssaker barn og unge.

Veilederen finner du her