Erasmus logo

Internasjonal ungdomsutveksling på Kypros

Ungdommer søkes til internasjonal utveksling på Kypros 4.-13. juli 2015

Malvik Kommune har sammen med organisasjoner fra Italia, Kroatia, Estland og Kypros fått tildelt
EU-midler for å organisere en ungdomsutveksling med temaet: "Innovation & Creativity Against Youth Unemployment"

Målet med utvekslingen er at deltakerne skal få mulighet til å bygge et internasjonalt nettverk og få multikulturelle erfaringer
som kan åpne for mer samarbeid i framtida. All kommunikasjon vil foregå på engelsk og det vil være god læring for evt. senere planlagte utenlandsopphold.

Aldersgrensen er 16-25 år, og i tillegg vil en voksen fra Malvik reise.
Egenandel kr 2000,- som dekker reise, kost/losji og deltakeravgift.

Er du interessert?
Ta kontakt snarest og senest 1.mai

Kontakt Marit Hammer:
marit.hammer@malvik.kommune.no, tlf 73 97 21 82 eller
Hans Jørgen Renå:
hans.rena@malvik.kommune.no, tlf 73 97 21 60