English A A A A A
OD 2011 heading_222x171

Internasjonal uke og OD

Store deler av uke 43 er satt av til internasjonal uke ved skolen.
I den forbindelse vil elevene jobbe på tvers av klasser og trinn i grupper med spennende innhold som afrikansk tromme, band, afrikansk kunst, dokumentar m.m. I tillegg kommer selve OD-dagen.

Hommelvik ungdomsskole gjennomfører OD-dagen fredag 28. oktober.

Gjennom årets OD-kampanje skal ungdom i Rwanda få skolegang og mulighet til å lære om hvilke rettigheter de har slik at de aktivt kan delta i utviklingen av landet sitt.

I samarbeid med Plan Norge og Plan Rwanda skal årets OD-prosjekt sikre at ungdom i Rwanda, både jenter, gutter og unge med nedsatt funksjonsevne, får tilbud om og støtte til å gjennomføre ungdoms- og videregående skole. Utdanning er avgjørende for å bekjempe fattigdom, og landets fremtid avhenger av den kunnskapen ungdommen tilegner seg.