English A A A A A

Interkommunalt samarbeid

Her finner du en oversikt over de viktigste interkommunale samarbeidene som Malvik kommune deltar i

Interkommunalt samarbeid i Trondheimsområdet - Trondheimsregionen

 • Trondheimsregionen - utviklingsarbeid innen fire programområder: Næringsutvikling, Interkommunal arealplan (IKAP) og andre utvikllingsoppgaver, Profilering/kommunikasjon/påvirkninig, Ledelse/sekretariat/samarbeid. Deltakerkommunene er Trondheim, Malvik, Stjørdal, Klæbu, Midtre Gauldal, Melhus, Skaun, Orkdal og Indre Fosen.
 • Legevakt: Vertskommuneavtale mellom kommunene Trondheim, Klæbu, Malvik, Melhus og Midtre Gauldal kommune.
 • Miljørettet helsevern: Vertskommuneavtale mellom kommunene Trondheim, Klæbu, Malvik, Melhus og Midtre Gauldal kommune.
 • Logopedbistand til personer over 18 år: Samarbeidsavtale med Logopedisk senter i Trondheim kommune.
 • Interkommunal voksenopplæring: Samarbeidsavtale mellom Trondheim, Klæbu og Malvik.
 • Barnevernsvakt: Vertskommuneavtale med Trondheim kommune (flere kommuner deltar).
 • Krisesenter: Avtale mellom Trondheim, Klæbu, Malvik Melhus og Midtre Gauldal kommune. Trondheim er vertskommune.
 • Kriseteam: Avtale mellom Trondheim, Klæbu og Malvik. Trondheim er vertskomumne.
 • Kommunalt akutt døgntilbud (KAD): Vertskommuneavtale mellom kommunene Trondheim, Klæbu, Malvik, Melhus og Midtre Gauldal kommune.
 • Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag: Malvik er vertskommune for kommunene Malvik, Melhus, Midtre Gauldal, Meråker, Orkdal, Selbu, Skaun, Rennebu, Stjørdal, Tydal, Meldal, Agdenes, Hemne, Snillfjord, Hitra, Frøya og Frosta.

Interkommunalt samarbeid i Værnesregionen

 • Lønn og regnskap: Stjørdal er vertskommune for kommunene Malvik, Selbu og Tydal.
 • Skatt: Malvik er vertskommune for kommunene Stjørdal, Selbu, Tydal og Frosta.

Andre interkommunale samarbeid

 • Innherred renovasjon IKS: Interkommunalt selskap som eies av kommunene Selbu, Tydal, Malvik, Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy og Leksvik.
 • IKA Trøndelag IKS: Interkommunalt arkiv, et IKS som eies av 42 kommuner og fylkeskommunen i Trøndelag samt Os kommune i Hedmark.
 • Revisjon Midt-Norge SA: Interkommunalt selskap, se oversikt over deltakerkommuner på http://www.revisjonmidtnorge.no
 • Kontrollutvalgssekretariat Trøndelag IKS: Sekretariat for 37 kontrollutvalg i Trøndelag.
 • Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS: Lokal faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Klæbu, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommune.
 • Midt-Norge 110-sentral IKS: Ansvar for varsling og brannstasjoner i 28 kommuner.
 • Trondheim Havn IKS: Deltakerkommunene er Trondheim, Orkdal, Malvik, Stjørdal, Levanger, Verdal, Steinkjer, Leksvik, Verran, Frosta, Inderøy, Frøya og Namsos.

Malvik kommune deltar også i en rekke andre samarbeid på enkeltområder.