English A A A A A
Hengemapper byggesaksarkiv

Innsyn i historisk byggesaksarkiv

Malvik kommune har digitalisert sitt historiske byggesaksarkiv fra 1955-2008. Arkivet er lagt inn i innsynsprogrammet «Documaster Byggesak». For deg som innbygger blir det nå enklere å få oversikt over byggesaker og bestille de dokumentene du vil se.

Documaster byggesak inneholder historiske byggesaker fra arkivet. Disse ble ferdig skannet og digitalisert av Interkommunalt Arkiv Trøndelag, IKA i 2014.

Byggesakene er i all hovedsak fra 1955 fram til 8.mai 2008. Det aller meste av kommunens byggesaksarkiv brant dessverre ned i 1954.

Innsyn og bestilling av dokumenter:

Registreringene for byggesakene fra det historiske arkivet er nå lagt ut for publikum. Innsyn i dokumentene kan enkelt bestilles fra Documaster. Vi vil behandle forespørselen i løpet av en til tre dager.

Her er lenke til innsynsløsningen: https://malvik-innsyn.documaster.no

Se her for brukerveiledning for søk.

Innsyn i nyere saker:

Saker fra og med 8.mai 2008 er journalført og arkivert fullelektronisk i vårt sak-arkivsystemet. Per i dag har vi innsyn via postliste i denne basen.

Kontakt:

Har du spørsmål om innsyn i historiske og pågående saker kan du kontakte kommunen via innsyn@malvik.kommune.no