English A A A A A

Aktuelt

Hengemapper byggesaksarkiv

Innsyn i historisk byggesaksarkiv

Malvik kommune har digitalisert sitt historiske byggesaksarkiv fra 1955-2008. Arkivet er lagt inn i innsynsprogrammet «Documaster Byggesak». For deg som innbygger blir det nå enklere å få oversikt over byggesaker og bestille de dokumentene du vil se.

Brukerveiledning - Søk på saker i historisk byggesaksarkiv

Denne brukerveiledningen viser deg hvordan du søker i Documaster Byggesak og oppmåling- innsynsløsningen for Malvik kommunes digitaliserte, historiske byggesaks- og oppmålingsmapper. Sakene er i all hovedsak fra 1955 fram til mai 2008. Det aller meste av Malvik kommunes byggesaksarkiv brant dessverre ned i 1954.