English A A A A A
Innflyvning

Innspill i forbindelse med innflygning til Trondheim lufthavn, Værnes

Malvik var en av kommunene som var invitert til å komme med innspill der innflygningene til Trondheim lufthavn, Værnes, var tema. Lufthavnen er en av to i Norge som er miljøsertifisert på høyeste europeiske nivå. AVINOR som representant for lufthavnen kan identifisere og innføre tiltak som reduserer støy og/eller klimapåvirkning.

I forkant av møtet med AVINOR hadde ordfører Ingrid Aune bedt om innspill fra innbyggerne vedrørende flystøy over Malvik. De fleste innspillene dreide seg i hovedsak om tilbakemeldinger på oppstigningen over Hommelvik, Sveberg og Grønberg, opp mot Sneisen, og innflygninger over Vikhammer. I tillegg ble morgenflyenes nåværende og endrede ruter tatt opp.

Malvik kommune gir innspill til foreslåtte innflygningsprosedyrer. 

Malvik kommune var representert ved varaordfører Ole Herman Sveian, Leder Helse og velferd Liv Aksnes, og kommuneoverlege Kristine Asmervik. Det er ikke planlagt boligutbyggelse under overnevnte innflygningsrute. Ruten er videre lagt opp etter der det er minst bebyggelse. AVINOR registrerer klager, og loggfører disse opp mot regelverk og tillatte høydemeter.

Hovedmomenter ved nye innflygningsruter

  • I det globale CO2 utslippet vil 2 % kommer fra luftfarten. I Norge bidrar luftfarten til 5 % av vårt CO2 utslipp siden vi flyr mye.Kurvede innflyvninger er mer klimavennlig flyvning (flyene kommer på lavt turtall inn, uten flaps oppe og hjulene tas ut senere). Miljøet spares for CO2 utslipp og det forbrukes mindre flydrivstoff.

  • Redusere eller rettere sagt kanalisere innflygningsrutene over Malvik inn mot Trondheim lufthavn.

Kurvet innflygning vil i begynnelsen foregå i godt vær og siden overføres til også å utføres i dårlig vær. Flyene passerer i 2500 fots høyde. Nedstigningen vil foregå inn over Torp, mot Revdalen og i ett rett strekke enten fra fjorden eller i dalen mot Meråker. Rutene er lagt opp til der det bor minst folk. Innbyggere under denne strekningen vil få alle flyene i luftrommet over, men vil totalt belaste færre.

Når det gjelder flystøy snakkes det om visuell og reell støy. Flystøy over Malvik er til tross for reell opplevelse godt innenfor lovbestemmelsene. Fortsatt vil det være avvik fra den kurvene innflygningene ved mye vind og turbulens. Disse prosedyrene vil medføre at flyene kan gå høyere inn før nedflyvning. På sikt kan dette også bli gjort på utflygningsrutene. Rutene vil kjøres på en testperiode før det spikres- opp mot neste år. Malvik kommune har en dialog med AVINOR for å følge opp dette. Innflygningsruter er en krevende prosess og endre.