Bilde av storvilt-slakt

Slakteavfallet fra elgjakta i Malvik samles inn og leveres til Norsk Protein

Innsamling av slakteavfall

Under elgjakta i Malvik kommune i 2017 blir det lagt opp til innsamling av slakteavfall.

Hensikten med tiltaket er delt. Det ene formålet er kontroll og forebygging av smittespredning via slakteavfall hvis skrantesyke dyr blir påvist under jakta. Det andre er å redusere tilgangen på næringsrikt slakteavfall i utmarka med tanke på balansen mellom småvilt og smårovvilt.

Når det er praktisk mulig å gjennomføre, oppfordres jegerne til å ta med seg slakteavfallet fra skuddstedet ut av terrenget sammen med dyret. Når dyret er friskmeldt og negativt prøvesvar er registrert i www.hjorteviltregisteret.no, kan jegerne kaste slakteavfallet i en egen kontainer. Kontaineren med slakteavfall vil bli levert til Norsk Protein som videreforedler det til kjøttbeinmel. Les mer om den praktiske innsamlingen her: Innsamling av slakteavfall

Slakteavfallet dras inn i en tykk plastsekk som lukkes med strips, i stedet for at avfallet blir liggende igjen på skuddplassen ute i marka. Sekken med slakteavfall merkes med egen klistrelapp som gjør at både hodeprøve, møkkprøve, skrotten og slakteavfallet til hvert enkelt dyr kan identifiseres.

Som kjent er det kråkefugler og smårovvilt som benytter seg av det næringsrike slakteavfallet. Å redusere tilgangen på næringsrik mat, vil trolig være positivt i forhold til balansen mellom smårovviltet og småviltet. Kunstig høye bestander av smårovvilt som følge av ulike former for menneskelig påvirkning, er medvirkende til lavere bestander av småvilt.