English A A A A A
Kart over Selbu-regionen

Pålegger jegere å teste hjortevilt for skrantesjuke

Innsamling av prøver fra hjortevilt i Malvik i 2017

Miljødirektoratet pålegger jegere i Selburegionen å teste hjortevilt for skrantesjuke under jakta i 2017. I Malvik kommune skal det samles inn prøver fra elg, hjort og rådyr. Det skal samles inn hjerneprøver, møkkprøver og hodeprøver. Se oversikt over hvilke prøver som skal leveres og hvem som skal levere prøvene i de ulike periodene av jakta.

Malvik kommune ligger i innsamlingsområdet som kalles Selburegionen. I tabellen under framstilles hva som skal samles inn, hvilken art, tidsrom og kontaktpersoner. I perioden 25. september til 31. oktober skal hele hoder og møkkprøver (ikke hjerneprøve) leveres på innsamlingsstedet som ble brukt i 2016 - Follahaugen (steinbrudd ved Nævra) ca. 1 km nord for Foldsjøen i Mostadmark. Mer informasjon om leveringstidspunkt for denne perioden kommer i slutten av august.

Tabell som viser innsamling i Malvik

 

Innsamling, merking og registrering av skrantesjuke-prøver

NINA har laget en oversikt over de nye merkelappene som skal brukes og prøvetakingsutstyret.

Hvordan jegerne skal ta hjerneprøvene er vist i video-klipp fra Veterninærinstituttet. Se også presentasjon fra Miljødirektoratet.

Prøvene registreres og sjekkes på www.settogskutt.no og www.hjorteviltregisteret.no.

Rådyrjegere og hjortejegere starter prøvetakingen

Rådyrjegerne starter jakta allerede 10. august, mens hjortejegerne starter 1. september. Disse jegerne sender inn hjerneprøve og møkkprøve selv i første del av jakta. Prøvetakingsutstyr blir utdelt fra kommunen til valdansvarlige før jakta starter. Det er dyr som er 1,5 år og eldre som skal tas prøve av. I perioden 25. september til 31. oktober skal hele hoder av elg, hjort og rådyr leveres inn ved Follahaugen sammen med møkkprøver. NINA får hodene og tar ut hjerneprøve, lymfeknute og sjekker alder på kjeve. Etter 31. oktober er det igjen jegerne som tar og sender inn hjerneprøve og møkkprøve. Det er laget en egen veiledning for prøvetaking til jegerne.

Informasjonsmøte for valdansvarlige, jaktledere og jegere

Onsdag 30. august kl 18-20 vil det bli arrangert et infomøte om skrantesjuke i kantina på rådhuset i Hommelvik.