English A A A A A
Landbruksplast

Innsamling av landbruksplast

Landbruksplast kan til og med mandag 19.november leveres på tre oppsamlingsplasser i kommunen.

Dette er en gratis og veldig bra innsamlingsordning for landbruket i kommunen. Det er derimot en klar forutsetning for ordningen at Retura får betalt for landbruksplasten når de leverer den videre. Plasten må være godt sortert og ikke inneholde mye urenheter, rask og rot. Det er en selvfølge at levering og sortering gjøres riktig, og at oppsamlingsplassene fremstår ryddige etter at landbruksplasten er hentet.

Det er viktig å være klar over rutinene ved levering av landbruksplast:

  • All landbruksplast må ristes og gjøres fri for urenheter som fôrrester, jord og lignende.
  • Landbruksplast legges for seg selv (inkludert innerfolien i rundballer og plast småsekk gjødselsekker). Farge på landbruksplasten er uten betydning.
  • Vevde yttersekker (gjødselsekker med mer) legges for seg selv. Innerplasten kan være med.
  • Rundballnett, snører, taug, kanner med mer skal ikke leveres.

Oppsamlingsplassene i kommunen fra nå til 19.november:

  • Lunningsplassen hos Bostad ved Kvegjerdsmyra, som i fjor. Avlingsvegen skal ikke blokkeres.
  • Ved Folden bru. Som tidligere.
  • På kommunens uteseksjon på Nesset i Hommelvik. Som tidligere (bare i åpningstiden der, portene stenges kl. 15.00). Her kan for øvrig landbruksplast leveres alle åpningsdager hele året. Det anbefales å ta kontakt på forhånd - tlf. 951 02 006.

Landbruksplasten blir hentet umiddelbart etter mandag 19.november, og levering av landbruksplast ved Bostad og Folden bru skal ikke forekomme etter denne dato.

Det er et stort fokus over hele landet på uheldige følger av plast på avveie. Vi oppfordrer til fortsatt god oppslutning om innsamlinga, da dette er en utmerket måte å vise at landbruket i kommunen tar miljøansvar. Det er også en forutsetning at det må leveres et større kvantum landbruksplast for at denne ordningen kan fortsette uten kostnader for gårdbrukerne. Om innsamlinga denne gang går greit, tar vi sikte på neste innsamling i begynnelsen av juni neste år. Da vil det eventuelt på forhånd bli sendt ut beskjed om innsamlinga.

Tips en venn Skriv ut