Innkalling til årmøte i Foreldrerådet ved Hommelvik skole

14. mai 2019 - 31. mai 2019

 

 

Sted: Hommelvik skole

Tid: Tirsdag 28. mai 2019 klokka 19:00-21:00

Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU) innkaller til årsmøte i foreldrerådet.

Agenda for møtet:

 1. Årsmelding

 2. Regnskap

 3. FAU foreslår vedtektsendring i

§ 2 – FAU

Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU). FAU består av leder, to styremedlemmer og 1 representant fra hvert trinn, til sammen 10 representanter.

På vår skole velger vi FAU-representantene på følgende måte:

 • Leder og 2 styremedlemmer velges direkte på årsmøtet til Foreldrerådet.

 • Øvrige representanter velges blant foreldrekontaktene på det enkelte trinn på oppstartsmøtet som arrangeres i etterkant av årsmøtet.

  Hvis Foreldrerådet stemmer for vedtektsendring, vil konsekvens være endringer også i § 5:

  § 5 - Valgkomite

  Valgkomiteen skal skaffe kandidat til leder- og styremedlemverv. Valgkomiteen består av de tre foreldrekontaktene fra hhv. 2.,4. og 6. trinn som har det første fødte barnet på trinnet. Leder av valgkomiteen er representanten fra 6. trinn.

 • Valg av styreleder

 • Valg av styremedlemmer i tilfelle vedtektsendring vedtas.

 

Alle foreldre og foresatte til elevene ved Hommelvik skole er medlemmer av foreldrerådet og er velkommen til dette årsmøtet.

Etter årsmøtet fortsetter vi med oppstartsmøte for neste års foreldrekontakter. Vi ber derfor alle som skal være foreldrerepresentanter på trinnene for skoleåret 2018/2019 om å stille på møtet.

 

Velkommen!

 

2019 Årsmøte i Foreldrerådet ved Hommelvik skole.pdf